Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи

2018 рік

Експертні висновки Акредитаційної експертизи (чергової) підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020202 «Хореографія (за видами)»*у Львівському державному університеті фізичної культури

 

2017 рік

з підготовки бакалаврів за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»)

з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010202 «Спорт» (галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»)

з підготовки бакалаврів за напрямом 6.010201 «Фізичне виховання» (галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини») за новим шифром спеціальність 014 Середня освіта «Фізична культура»

з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ