БАС ОЛЬГА АНДРІЇВНА

2019:

1. Бас О. Рухові порушення та ускладнення при лімфостазі як передумова до фізичної терапії / Ольга Бас, Соломія Копитко // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 99–101.

2. Гуль І. Причини виникнення порушення стереотипу нормальної ходи після перенесеної черепно-мозкової травми / Ігор Гуль, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2019. – Вип. 23, т. 3. – С. 76–77.

3. Мастеляк Р. Обізнаність школярів із професією " фізична терапія " ( за результатами анкетування ) / Ростислав Мастеляк, Ольга Бас // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 108–110.

4. Музика О. Проблеми та потреби пацієнтів із травмами від вогнепальних поранень ( за результатами анкетування ) / Остап Музика, Ольга Бас // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 111–113.

 

2017:

1. Бас О. А. Програма фізичної реабілітації жінок після мастектомії і відповідно до періодів відновлення / Бас О.А. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К (86) 17. – С. 29–31. (ВАК)

2. Бас О. Маркетинг як важлива складова активізації розвитку фізичної реабілітації в Україні / О. Бас, М. Бас-Юрчишин // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 50–52.

 

2015:

1. Резанцева М. Особливості використання засобів фізичної реабілітації в лікуванні пацієнтів з опіковою травмою / Марта Резанцева, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 131 – 137.

 

2014:

1. Бас О. Особливості виникнення вторинних ускладнень після опіку кисті / Марта Резанцева, Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 705–709.

2. Бас О. Особливості реабілітації пацієнтів з колостомою / Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 619–625.

3. Боднарчук С.-Є. Фізична реабілітація учнів молодших класів при сколіозі / Софія-Євгенія Боднарчук, Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 630–636.

4. Бас О. Алгоритмізація процeсу фізичної рeaбілітaції жінок прооперованих з приводу онкопатології молочної залози / Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 271–277.

 

2011:

1. Бас О. А. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку після мастектомії в післяопераційному періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Бас Ольга Андріївна ; ЛДУФК. – Л., 2011. – 20 с.

2. Бас О. А. Вплив програми фізичної реабілітації на особливості психоемоційного стану та основних аспектів якості життя жінок другого зрілого віку після мастектомії / О. А. Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 3. – С. 12 – 17.

3. Бас О. А. Особливості зміни показників функціонального стану у жінок після мастектомії після застосування програми фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Бас О. А. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 59 – 67. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html

4. Бас О. А. Особливості впливу авторської програми фізичної реабілітації на відновлення сили м’язів, больової і тактильної чутливості у жінок після мастектомії [Електронний ресурс] / Бас О. А., Вовканич А. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 3 – 10. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11boawam.pdf

5. Бас М. А. Проблема фізичної реабілітації у процесі добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Бас М. А., Бас О. А. // Спортивна наука України. – 2011. – № 7. – С. 85 – 96. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html

 
2009:

1. Бас О. А. Реабілітація жінок після мастектомії / Бас О. А. // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л., 2009. – С. 10 – 14.

2. Бас О. А. Аналіз рівня знань студенток вищих закладів освіти стосовно раку молочної залози / Бас О. А., Матвеєва І. // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л., 2009. – С. 14 – 18.

 
2008:

1. Бас О. Реабілітаційне обстеження жінок після мастектомії / Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С.22 – 25.

 
2006:

1. Бас О. Визначення якості життя хворих після мастектомії / Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2. – С. 9 – 15.

 
2005:

1. Бас О. Реабілітаційні заходи при ускладненнях після мастектомії / Ольга Бас, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 20 – 24.

 
2004:

1. Бас О. А. Адаптация спортивных сооружений к потребностям инвалидов в Украине / Бас О. А., Вовканыч А. С. // Образование, наука, производство : матеріали ІІ  Міжнар.студ. форуму. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 23.

2. Бас О. А. Рак молочной железы: проблемы профилактики / Бас О. А., Вовканыч А. С., Кернякевич А. Я. // Образование, наука, производство : матеріали ІІ Міжнар.студ. форуму. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 24.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ