БОВКІТ ХРИСТИНА ІВАНІВНА

2018:

1. Бовкіт Х. І. Система вправ для активізації іншомовної лексики студентами спеціальності «ФТ, Е» / Х. І. Бовкіт, М. М. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 32, т. 2. – С. 206–208. (Index Copernicus)

2.Bovkit Kh. The Foreign Lexis Activation with the Help of Fixed Phrases / Khrystyns Bovkit // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract Book of the 6th International Conference on Science Culture and Sport (Lviv, 25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 319.

 

2017:

1. Мельник М. М. Мовне вираження портретної характеристики головної героїні роману Томаса Манна «Будденброки» / Мельник М. М., Бовкіт Х. І. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна : зб. наук. пр. – Острог, 2017. – Вип. 64, ч. 2. – С. 30–33.

 

2015:

1. Свищ Л. О. Німецька мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямами підготовки «Фізичне виховання», «Спорт» / Л. О. Свищ, Х. І. Бовкіт, М. М. Мельник. – Львів : Манускрипт, 2015. – 64 с.

 

2013:

1. Бовкіт Х. І. Німецька мова : навч. посіб. для студ. І – ІІІ курсів за напрямом підготовки "Здоров'я людини" / Бовкіт Х. І., Колодій М. О., Мельник М. М. ; [за ред. Денисенко С. Н.]. – Л. : ЗУКЦ, 2013. – 136 с. – ISBN 978-617-655-084-6.

 
2011:

1. Бовкіт Х. Сучасне термінотворення в галузі фізичної культури та спорту / Христина Бовкіт // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 1. – С. 9 – 12.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ