ДУНЕЦЬ-ЛЕСЬКО АНТОНІНА ВАСИЛІВНА

2018:

1. Арабський А. Динаміка фізичної підготовленості юних стрибунів у воду різної статі віком 9–13 років / Андрій Арабський, Орест Лесько, Антоніна Дунець-Лесько // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 61–64.

2. Фізична активність та мотиваційна спрямованість студентської молоді до занять фізичним вихованням / Тетяна Дух, Іванна Боднар, Антоніна Дунець-Лесько, Ольга Павлось, Вячеслав Лемешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 3(77). – 2018. – С. 67–77. (Crossref, IndexCopernicusMasterList, СiteFactor, GoogleScholar та CEJSH)

3. Lemeshko V. Informative Indicators of Speed-and-Power Preparedness Among Qualified Women-Long Jumpers / Vjacheslav Lemeshko, Antonina Dunets-Lesko // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 377.

4. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training / Yaroslav Svyshch, Maria Sybil, Olha Pavlos, Tetiana Dukh, Antonina Dunets-Lesko, Valerii Melnyk, Rostyslav Pervachuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 885–888. (Scopus)

5. Vovkanych L. Improvement of the Fitness Level of Karate Athletes / Lyubomyr Vovkanych, Antonina Dunets-Lesko, Ihor Bogdan // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 298.

 

2016:

Афонін В. Дослідження моделі фізичного розвитку курсантів / В'ячеслав Афонін, Іван Пилипчак, Антоніна Дунець-Лесько // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 31–33.    

Дух Т. Порівняльний аналіз основних показників технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації  [Електронний ресурс] / Тетяна Дух, В’ячеслав Лемешко, Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2016. – № 2. – С. 37–41. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/414/398 (ВАК)

Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та    Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

Efficiency of professionally applied physical preparation program and its influence on the psychophysiological function level of students studying "microand nanoelectronics" / Tetiana Liudovyk, Larysa Kozibroda, Serhii Romanchuk, Antonina Dunets, Orest Lesko // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 927–931. (Scopus)

Romanchuk S. The comparison of endurance level (cooper test) of national army academy cadets and students who study at the departments of reserve officer training / Romanchuk Serhiy, Lesko Orest, Dunets-Lesko Antonina // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Р. Сіренко. – Львів, 2016. – С. 55–56.

2015:
Удосконалення фізичної та технічної підготовки стрибунок у довжину / Лемешко Вячеслав, Конестяпін Володимир, Дунець-Лесько Антоніна, Дух Тетяна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 110 – 114.

Динаміка функціонального стану дихальної системи  кваліфікованих бігунів на середні дистанції в піврічному макроциклі підготовки / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець-Лесько, Марія Гудак, Уляна Шевців // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 209 – 212.

Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину [Електронний ресурс] / Володимир Конестяпін, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Антоніна Дунець Лесько // Спортивна наука Укаріїни. – 2015. – № 1(65). – С. 41 – 44. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/288/281

Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець-Лесько, Андрій Пенчук, Павло Качмар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 2(20). – С. 17 – 26.

2014:
Вовканич Л. С. Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів / Л. С. Вовканич, А. В. Дунець-Лесько, Я. С. Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 3. – С. 22 – 25.

Лемешко В. Кінематичні та динамічні параметри технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації / В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Антоніна Дунець-Лесько // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 116 – 121.

Оцінювання функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів / Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 404 – 409.

2013:
Мотивація факторів відношення студентів до фізичного виховання і спорту // Райтер Р., Лесько О., Халявко Ю., Дунець-Лесько А. [Текст] // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали VIІ регіональної наук.-практ. конф. – Л., 2013. – С. 84 – 85.


2012:
Вовканич Л. Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Л. Вовканич, А. Дунець-Лесько // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. — Х., 2012. – С. 42 – 44.

Вовканич Л. С. Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Вовканич Л. С., Дунець-Лесько А. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 36 – 40.

Cпеціальна працездатність спортсменів-каратистів та її вдосконалення шляхом модифікації тренувальних навантажень / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан, Мар'ян Островський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 75 – 79.


2011:
Дунець-Лесько А. Аеробні та анаеробні можливості і рівень спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 80 – 86.

Дунець-Лесько А. В. Характеристика тренувальних навантажень спортсменів-каратистів / А. В. Дунець-Лесько, Л. С. Вовканич, І. О. Богдан // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86. – С. 75 – 78.

Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів (версія WKF) / Дунець-Лесько А., Вовканич Л., Богдан І., Вишневецький С. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 341 – 343.

Показники варіабельності серцевого ритму спортсменів швидкісно-силових видів спорту / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Антоніна Дунець-Лесько, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 65 – 70.

Дунець-Лесько А. Аеробні та анаеробні можливості і рівень спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 80 – 86.

Дунець-Лесько А. В. Характеристика тренувальних навантажень спортсменів-каратистів / А. В. Дунець-Лесько, Л. С. Вовканич, І. О. Богдан // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86. – С. 75 – 78.

Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів (версія WKF) / Дунець-Лесько А., Вовканич Л., Богдан І., Вишневецький С. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 341 – 343.

Показники варіабельності серцевого ритму спортсменів швидкісно-силових видів спорту / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Антоніна Дунець-Лесько, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 65 – 70.

2010:
Дунець-Лесько А. Зміни варіабельності серцевого ритму кваліфікованих спортсменів-каратистів під впливом 30-ти секундного тесту Уінгейта / Антоніна Дунець-Лесько // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 256 – 259.

Дунець-Лесько А. В. Показники дихальної системи у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Дунець-Лесько А. В., Вовканич Л. С. // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII З’їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. – № 2, т. 56. – С. 257.

Дунець-Лесько А. Вплив велоергометричних навантажень на показники сенсомоторних реакцій та серцевий ритм кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 72 – 77.

Загура Ф. Вплив занять за системою пілатеса на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку / Ф. Загура, А. Дунець-Лесько, М. Ріпак // Спортивна наука України. – 2010. – № 2. – С. 74 – 83. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua

Влияние анаэробной нагрузки на сенсомоторные показатели квалифицированных спортсменов-каратистов / Дунец-Лесько А. В., Вовканич Л. С., Богдан И. О., Яремчук Ю. Я., Вишневецкий С .М. // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сб. ст. VI Междунар. науч. конф. – Белгород ; Красноярск ; Киев ; Харьков, 2010. – Ч. I. – С. 41 – 43.

Розвиток силових якостей кваліфікованих ватерполістів / Островський М. В., Чаплінський М. М., Полегойко М. Б., Максимова Н. В., Дунець-Лесько А. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 3. – С. 56 – 62.


2009:
Дунець-Лесько А. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 67 – 70.


2008:
Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” для студентів факультету спорту, факультету фізичного виховання та факультету здоров′я людини і туризму / М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика, А. В. Малицький, С. М. Маєвська, А. В. Дунець. – Л. : Сполом, 2008. – 74 с.

Порівняльний аналіз показників варіаційної пульсометрії та біоенергетичного статусу у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець, Мирослава Гриньків, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 47 – 50.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ