День студентської науки

У першому етапі конференції, проведеному на всіх кафедрах взяли участь : 247 студентів.

29 квітня 2014р. у Львівському державному університеті фізичної культури відбулася наукова  конференція студентів ЛДУФК «День студентської науки» присвячена року Т.Г. Шевченка та професійному святу «День науки».

Загалом до участі у загальноуніверситетській конференції за підсумки попереднього етапу було подано 88 доповідей студентів, з яких відбулося 80, з них кафедри подали:

Кількість заявлених доповідей

Назва кафедри

1-2 доповіді

Зимових видів спорту; інформатики та кінізіології; стрільби та технічних видів спорту; фехтування, боксу та національних одноборств; педагогіки та психології; української та іноземних мов; водних видів спорту; здоров’я людини; футболу; атлетичних видів спорту.

3-4 доповіді

Біохімії та гігієни; теоретико-методичних основ спорту; фітнесу та рекреації; гімнастики; хореографії; економіки і менеджменту; легкої атлетики; гуманітарних дисциплін.

5 і більше доповідей

Фізичної реабілітації; олімпійської освіти; туризму; теорії і методики фізичного виховання; анатомії та фізіології; спортивних ігор.

Розподіл доповідей студентів, поданих на наукову конференцію студентів ЛДУФК «День студентської науки 2014 року», за факультетами та роками навчання доповідачів

Факультет

 

Рік навчання

I

II

III

IV

V

 

 

VI

Разом:

з них переможці та призери секційних засідань

Фізичного виховання

2

2

11

13

28

7

Спорту

 

2

2

8

13

25

9

Здоров’я людини і туризму

3

8

5

7

10

 

33

8

ФПК, ПП та ЗО

  1

1

Інші ВНЗ

1

1

Разом:

5

12

7

27

36

1

88

24

                   

Усі доповіді супроводжувалися мультимедійним супроводом.

План роботи конференції включав роботу на секційних засіданнях (9.00 – 12.00 год.) та підсумкове пленарне засідання (14.00 – 16.30 год., актова зала ЛДУФК).

У роботі секційних та пленарного засідань взяли участь понад 314 учасників, представників професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентства.

Напрями секційних засідань

Назва секції

Кількість доповідей

заявлено

відбулися

Секція 1. 

ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  ТА СПОРТУ

15

15

Секція 2. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

 

14

 

12

Секція 3.

СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

10

8

Секція 4. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

8

7

Секція 5.

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

10

9

Секція 6

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

8

6

Секція 7.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТУРИЗМУ

13

13

Секція 8.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ ТА АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

10

10

 

Всього:

88

80

 

За результатами секційних засідань були визначені переможці та призери:

Секція 1. ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

І місце

Корчовський О., 53 ФС, ЕСТАФЕТА ОЛІМПІЙСЬКОГО ВОГНЮ ЯК ФОРМА УТВЕРДЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІДЕАЛІВ ОЛІМПІЗМУ (н.к.доц. Тимчак Я.В.)

ІІ місце

Савонік Ю., 43 ФС, МІЖСОЮЗНІ ІГРИ АСОЦІАЦІЇ МОЛОДИХ ХРИСТИЯН ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (н.к. викл. Литвинець А.І.)

ІІІ місце

Цюпка Б., 1 ФФВ, ЧАСОПИС «УКРАЇНСЬКИЙ СОКІЛ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОКІЛЬСЬКОГО РУХУ ЗА КОРДОНОМ (н.к.викл. Труба Р.І.)

 

Секція 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

І місце

Літкевич О., 53 ФФВ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ (н.к. ст.викл. Мандюк А.Б.)

ІІ місце

Джангобекова Х., 53 ФФВ, ВПЛИВ ПОЗАКЛАСНИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З БАДМІНТОНУ, ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ТА СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (н.к. доц. Вовканич Л.С.)

ІІІ місце

Кіндзера А., 41 ФФВ, ПЛАВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ(н.к. доц. Островський М.В.)

 

Секція 3. СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

І місце

Смирновський С., 53 ФС, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ  (н к.. проф. Бріскін Ю.А.)

ІІ місце

Шершун Н., 42 ФФВ, КІНЕМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ ЛДУФК ТА ПРОВІДНИХ ШТОВХАЛЬНИКІВ ЯДРА  (н.к. ст.викл. Чорненька Г.В.)

ІІІ місце

Хацко І., 42 ФС, ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІ ДІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТЕНІСИСТІВ СВІТУ (н к. викл. Каратник І.В.)

 

Секція 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

І місце

Габрильчук І., 53 ФС, СОЦІАЛІЗАЦІЯ АТЛЕТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД ЗАСОБАМИ СПОРТУ (н.к. доц. Передерій А.В.)

ІІ місце

Мочульська О., 53 ФС, МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ (н к.. доц. Свищ Я.С.)

ІІІ місце

Старостіна А., 42 ФС, КОНТРОЛЬ ТА КОРЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ЧИНИКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПОСТРІЛІВ У КУЛЬОВІЙ СТРІЛЬБІ (н.к. доц. Власов А.П., доц. Лопатьєв А.О.)

 

Секція 5. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

І місце

Чеховський П., 22 ФЗЛіТ, АНАЛІЗ СКЛАДУ ТІЛА СПОРТСМЕНІВ РУКОПАШУ ГОПАК МЕТОДОМ АНТРОПОМЕТРІЇ ТА МЕТОДОМ БІОІМПЕДАНСОМЕТРІЇ (н.к. викл. Куцериб Т.М.)

ІІ місце

Давиденко Т., 22 ФС, ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ СПОРТСМЕНОК-ОРІЄНТУВАЛЬНИЦЬ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (н.к. доц. Вовканич Л.С.)

ІІІ місце

Денисова Т., Дмитрів Д., Мильчук С., 32 ЗЛІТ, ВПЛИВ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА АЕРОБНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (н.к. доц. Баргтраум Д.І.)

 

Секція 6. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

І місце

Чеховська М., 51 ФЗЛіТ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ В ДООПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ (н.к. доц. Івасик Н.О.)

ІІ місце

Купріненко О., 52 ФЗЛіТ, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК САМООБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП  (н.к. викл Дядічкіна К.А.)

ІІІ місце

Олейнікова Н.,  52 ФЗЛіТ, ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ДІТЕЙ З ОСТЕОМІЄЛІТОМ (н.к. ст..викл. Ціж Л.М.)

 

  Секція 7. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТУРИЗМУ

І місце

Ярмолюк О., 43т ФЗЛіТ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (н.к. ст..викл. Феленчак Ю.Б.)

ІІ місце

Гулюк А., 43т ФЗЛіТ, ТИПОЛОГІЯ КЛІЄНТІВ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМИ (н.к. доц. Атаманюк Д.В.)

ІІІ місце

Карабін В., 43т ФЗЛіТ, ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ В ЧЕРВОНОГРАДІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ (н.к. доц. Голод А.П.)

 

Секція 8. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ ТА АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

І місце

Шеремет О., 41 ФС, ДНІ ЗДОРОВ’Я З ФІТНЕСОМ ЯК ФОРМА ПРОПАГАНДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

 (н.к. проф. Жданова О.М., доцент Грибовська І.Б.)

ІІ місце

Калужна Н., 53 ФФВ, РУХЛИВІ ІГРИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ (н.к. доц.. Соловей А.В.)

ІІІ місце

Бірбан О., 53 ФС, “ТИЖДЕНЬ ДОСТУПНОГО СПОРТУ” ‑ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  (н.к. доц. Грибовська І.Б., викл. Турка Р.О.)

Грамота

Мошовська І., 21 ФЗЛіТ, СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО НЕБЕЗПЕК У СЕРЕДОВИЩІ (н.к.  доц. Руденко Р.Є.)

 Згідно положення про проведення студентської конференції переможці секційних засідань представляли свої доповіді на підсумковому пленарному засіданні. За результатами підсумкового пленарного засідання були визначені переможець та призери наукової конференції студентів ЛДУФК «День студентської науки»:

І місце

Смирновський Сергій, 53 ФС, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ  (н к.. проф. Бріскін Ю.А.)

ІІ місце

Габрильчук Ірина, 53 ФС, СОЦІАЛІЗАЦІЯ АТЛЕТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД ЗАСОБАМИ СПОРТУ (н.к. доц. Передерій А.В.)

ІІІ місце

Чеховська Мар’яна, 51 ФЗЛіТ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ В ДООПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ (н.к. доц. Івасик Н.О.)

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ