24.12.2008 р. Львівський державний університет фізичної культури внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Cвідоцтво серії ДК № 3354). Університет має свій видавничий ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN - 2328.

Основна спеціалізація редакційно-видавничого відділу ЛДУФК - навчальна, навчально-методична, наукова, довідкова література для вищої школи, ділова література для самоосвіти.

Багато наших підручників і посібників мають гриф Міністерства освіти і науки України й Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Окремий важливий напрям роботи - наукові періодичні та продовжувані видання: "Молода спортивна наука України" (Свідоцтво про реєстрацію КВ № 15743-4212 ПР, внесено Вищою атестаційною комісією України до переліку фахових видань, у яких публікують результати дисертаційних досліджень у галузі фізичного виховання і спорту (Постанова ВАК України № 3-05/11 від 10.11.1999 р., перелік № 3), "Фізична активність, здоров'я і спорт" (Свідоцтво про реєстрацію КВ № 15743-4212 ПР).

Елемент ще використовує застарілий SRC формат Contao 2. Ви зробили оновлення бази даних?

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ