Learning Mobility of Individuals

ПОЛЬЩА

Uniwersytet Rzeszowski (Польща) – Deadline – 10 грудня  2017 року для студентів  2 та 3 курсів ЛДУФК

4 студенти з факультету фізичної реабілітації та  4  студенти з факультету спорту та фізичного виховання, 2 студенти з факультету туризму. Тривалість проекту з 2017/2018р н.р.

Конкурс Uniwersytet Rzeszowski (Польща) в рамках програми Erasmus+

Львівський державний університет фізичної культури є партнером проекту програми «Еразмус + КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Uniwersytet Rzeszowski  (Польща) який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Польщі.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсів бакалаврату денної форми навчання факультетів:  фізичне виховання, спорт, туризм, фізична реабілітація ЛДУФК мають можливість навчатися у Uniwersytet Rzeszowskiу продовж 5 місяців у другому семестрі 2017/2018 н. р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом (кою)  одного з вищевказаних факультетів ЛДУФК;

– володіти англійською або польською мовою не нижче рівня В2.

 –  навчання на відмінні чи добрі оцінки

–  громадська активність

– мати високі спортивні досягнення

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 8 грудня 2017 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Костюшко,11, ауд. 216) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму (ApplicationForm)) – аплікацію заповнювати тільки на комп’ютері в он-лайн http://www.ur.edu.pl/en/university/erasmus/erasmus-plus-ka103/application-form-study

● Заява на проживання в гуртожитку

● фото копію закордонного паспорту;

● для студентів – довідку про навчання в ЛДУФК;     

• statement about good knowledge of English or Polish at least B1 level within the Common European Framework of References for Languages (signed by Institutional or Departmental Coordinator).

● підписаний студентом та координатором академічної мобільності від університету план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у Uniwersytet Rzeszowski  – Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);

● для бакалаврів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (TranscriptofRecords), завірену в деканаті або уВідділі міжнародних зв’язків;

● сертифікат про підтвердження знання англійської або польської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката підтвердження про знання мови the Common European Framework of References for Languages (signedby Institutional or Departmental Coordinator)., який потрібно завірити у викладача іноземної мови або у відділі міжнародних зв’язків в координатора Erasmus+ та поставити печатку;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

● 1 фотографія паспортного розміру (35х45мм)

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання у Uniwersytet Rzeszowski:

http://www.ur.edu.pl/en/university/erasmus/erasmus-plus-ka107/erasmus-project-2017-2018-china-ukraine

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: relationsldufk@ukr.net або relatios@ldufk.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду!

Детальна інформація про Uniwersytet Rzeszowski  :http://www.ur.edu.pl/en/university/erasmus

Important information for ERASMUS+ students

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на проживання, подорож, перебування, страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності.

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науки та зовнішніх зв’язків, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники кафедри іноземних мов за такими критеріями:

– академічна успішність (50%);

– знання мови (30%);

– мотивація (10%);

– суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність/ спортивні досягнення (10%).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам , якіще не брали участь у програмі мобільності Еразмус+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Go back