Поточний конкурс програми Еразмус+
Project
no. 2018-1-PL01-KA107-049425

Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska(Польща)
Deadline
– 15 грудня 2018 року

Львівський державний університет фізичної культури/Lviv State University Physical Culture є партнером проекту програми «Еразмус + КА107 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Pope John Paul II State School  of Higher Education in Biala Podlaska (Польща ), який  фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Польщі.

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Відповідно до умов проекту 1 викладач ЛДУФК : має можливість пройти науково-педагогічне стажування упродовж 5 днів в рамках програми Erasmus+ у PopeJohnPaulII State School of HigherEducationin Biala Podlaska (Польща ) в 2018/2019 н.р.

Викладач повинен провести в університеті 4 лекції по 2 год. ( разом 8 год.)

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем ЛДУФК;

– володіти англійською або польською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Костюшко,1 , ауд. 216) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму

● резюме /СV (формат Europass) з списком публікацій; https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● підписаний викладачем (Mobility Agreement) та проректором з міжнародного співробітництва план стажування у Pope John Paul II State School  of Higher Education in Biala Podlaska;

● сертифікат про підтвердження знання англійської або німецької не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Application form [Erasmus Programme at Pope John Paul II State School  of Higher Education in Biala Podlaska (page2), який потрібно завірити у викладача іноземної мови або у відділі міжнародних зв’язків в координатора Erasmus+ та поставити печатку;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4);

● лист підтримки з приймаючого університету (Letter of Support by the Host University-it is Invitation Letter).

Лист підтримки – це попереднє запрошення, яке видається заявнику з боку приймаючого університету. Цей лист має бути написаний і підписаний уповноваженим представником примаючої сторони (професор, завідувач кафедри, інші науково-педагогічні працівники), який готовий прийняти заявника у випадку, якщо заявник буде номіновананий на отримання гранту..

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: : relationsldufk@ukr.net або relatios@ldufk.edu.ua

Детальна інформація про Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska:

http://www.pswbp.pl

Детальна інформація про програму Erasmus+ в Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/o-programie-ka107

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Критерії відбору кандидатів

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть перший проректор , представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники кафедри іноземних мов за такими критеріями:

– академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);

– знання мови (20%);

– план викладання/cтажування (20%);

– мотиваційний лист (20%).

Перевага надаватиметься лекторам, які розробили курси іноземною мовою висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ .

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Усіх бажаючих просимо звертатись у Відділ міжнародних зв’язків (вул. Костюшка, 1, ауд. 216).

 

Go back