Конкурс на отримання стипендій на стажування в Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (Польща) в рамках програми Erasmus+

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (Польща) – Deadline – 15 березня2019 року

Львівський державний університет фізичної культури /Lviv State University o fPhysica lCulture є партнером проекту програми «Еразмус + КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (Польща) який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Польщі.

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Відповідно до умов проекту 2  викладачі ЛДУФК : мають можливість пройти стажування в Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej rze в рамках Erasmus + Conference and the 5th International Staff Weekупродовж 5днів з 08 по 12 квітня 2019р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем ЛДУФК;

– володіти англійською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 15 березня 2019 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Костюшко,1 , ауд. 216) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму

https://docs.google.com/forms/d/1i8N90ZcNSiILkDUkMKrrR47b4bDRsdKwfCdkxMX8yn0/viewform?edit_requested=true

● резюме/СV (формат Europass) з списком публікацій; https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● підписаний викладачем (Mobility Agreement) та проректором з міжнародного співробітництва план стажування у Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;

● сертифікат про підтвердження знання англійської або німецької не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Application form Erasmus Programme at Karkonosze College in Jelenia Gora (page2), який потрібно завірити у викладача іноземної мови  або у відділі міжнародних зв’язків  в координатора Erasmus+ та поставити печатку;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4);

● лист підтримки з приймаючого університету (Letter of Support by the Host University-it is Invitation Letter).

Лист підтримки – це попереднє запрошення, яке видається заявнику з боку приймаючого університету. Цей лист має бути написаний і підписаний уповноваженим представником примаючої сторони (професор, завідувач кафедри, інші науково-педагогічні працівники), який готовий прийняти заявника у випадку, якщо заявник буде номіновананий на отримання гранту.

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: : relationsldufk@ukr.net або  relatios@ldufk.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.!!!

Інформація про Erasmus + Conference and the 5th International Staff Week в KarkonoskaPaństwowaSzkołaWyższawJeleniejGórze: http://www.kpswjg.pl/en/news/erasmus-conference-and-the-5th-international-staff-week-at-the-karkonosze-college-in-jelenia-gora

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується на ціні самого квитка.

Критерії відбору кандидатів

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть  перший проректор, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники кафедри іноземних мов за такими критеріями:

– академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);

– знання мови (20%);

– план викладання/cтажування (20%);

– мотиваційний лист (20%).

Перевага надаватиметься лекторам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ .

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Усіх бажаючих просимо звертатись у Відділ міжнародних зв’язків (вул. Костюшка, 1 , ауд. 216).

Go back