Поточний конкурс програми Еразмус+ для викладачів та адміністративного персоналу (Teaching/Training Mobility)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (Польща)

Львівський державний університет фізичної культури/Lviv State University Physical Culture є партнером проекту програми «Еразмус+ КА107 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (Польща), який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Польщі.

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ та АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ

Відповідно до умов проекту викладачі таких факультетів ЛДУФК: педагогічної освіти, фізичної культури і спорту, туризму, фізичної терапії та ерготерапії, а також адміністративний персонал мають можливість пройти науково-педагогічне стажування або навчання з підвищення кваліфікації упродовж 5 днів у Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu (Польща) у 2018/2019 н. р.  1- викладач та 1 – працівник з адміністративного персоналу за кошти програми Erasmus+

    * Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

По бажанню викладачі та адміністративний персонал, як учасники «Erasmus+ ZeroGrand» -

    * Викладач/адміністративний персонал   самостійно оплачує: дорогу до Вроцлава, проживання, харчування та страховку.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем(кою) вище вказаних факультетів або адміністративним персоналом ЛДУФК

– володіти англійською/польською мовою не нижче рівня B2.

Необхідні документи:

● аплікаційну форму (Application Form)

●резюме/СV (формат Europass);

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● підписаний викладачем, адміністративним працівником/координатором (Mobility Agreement) та проректором з міжнародного співробітництва план стажування в Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu;

● сертифікат про підтвердження знання англійської або польської не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet,, який потрібно завірити у викладача іноземної мови або у відділі міжнародних зв’язків в координатора Erasmus+ та поставити печатку;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4);

● лист підтримки з приймаючого університету (Letter of Support by the Host University). Лист підтримки – це попереднє запрошення, яке видається заявнику з боку приймаючого університету. Цей лист має бути написаний і підписаний уповноваженим представником примаючої сторони (професор, завідувач кафедри, інші науково-педагогічні працівники), який готовий прийняти заявника у випадку, якщо заявник буде номіновананий.

Всі документи необхідно:

–подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: : relationsldufk@ukr.net relatios@ldufk.edu.ua

Детальна інформація про Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu :

http://awf.wroc.pl/en/index

Детальна інформація як подати заяву на участь:

http://awf.wroc.pl/en/article/4000/11409/How_to_apply_

Критерії відбору кандидатів

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науки та зовнішніх зв’язків, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники кафедри іноземних мов за такими критеріями:

– академічний профіль СV (40%);

– знання мови (20%);

– план викладання/cтажування (20%);

– мотиваційний лист (20%).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

For Teaching Mobility

Викладач повинен провести  в університеті 4 лекції по 2 год. ( разом 8 год.), після чого отримує Сертифікат про Еразмус+ науково-педагогічне стажування ( Erasmus+ Teaching Mobility Certificate) .Лекції потрібно проводити польською або англійською мовою.

ForTrainingMobility

Це навчання для людей, які хочуть покращити свою професійну кваліфікацію спостерігаючи за роботою в іншому навчальному закладі на аналогічній посаді. Викладач/працівник отримує новий досвід і хорошу практику, навчається новим методам викладання чи роботи, оглядає навчальні класи і т.д.

Викладач/Адміністративний персонал отримає Сертифікат про проходження відповідного навчання в рамках програми Еразмус+ ( Erasmus+ Training Mobility Certificate).

Стажування  в AkademiaWychowaniaFizycznegoweWroclawiu  є безкоштовним .

Усім бажаючим  просимо звертатись у Відділ міжнародних зв’язків (вул. Костюшка, 1 , ауд. 216)

 

Go back