Факультет післядипломної та заочної освіти

 

Декан факультету
 
Сидорко Олег Юрійович - кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України

 

 
Заступник декана факультету
 
Лапичак Ігор Євгенович - доцент кафедри теорії та методики фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, відмінник освіти України
 

 

Старший диспетчер - Пригода Ірина Іванівна

Диспетчер - Опришко Катерина Іванівна

Диспетчер - Мельник Юлія Романівна

 

Історія факультету післядипломної та заочної освіти

У 2010 році факультет був перейменований на факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти.

У 2018 році факультет перейменований на факультет післядипломної та заочної освіти.


За структурою університету до факультету належать такі кафедри:

- кафедра педагогіки та психології;
- кафедра інформатики та кінезіології;
- кафедра української та іноземних мов.

На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у галузі освіти, науки, фізичної культури та спорту.

Факультет здійснює підготовку фахівців у галузях знань 01 «Освіта», 07 «Управління та адміністрування», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», за різними освітніми ступенями. Форма навчання – заочна на місцях державного та позадержавного замовлення.


1. Освітній ступінь «Бакалавр».

Спеціальності підготовки бакалаврів:

- 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
- 017 «Фізична культура і спорт»;
- 024 «Хореографія»;
- 073 «Менеджмент»;
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (фізична реабілітація);
- 241 «Готельно-ресторанна справа»;

Термін навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» – 5 років. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

2. Освітній ступінь «Магістр».

Спеціальності підготовки магістрів:

- 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
- 017 «Фізична культура і спорт»;
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
- 242 «Туризм».

Термін навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» – 1 рік і 4 місяці. По закінченні навчання видається диплом встановленого зразка.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Форма навчання – заочна на місцях державного та позадержавного замовлення. Термін навчання – 3 роки.

На факультеті також здійснюється підготовка фахівців за скороченим терміном навчання (здобуття другої вищої освіти) на базі освітнього ступеня «Бакалавр». Форма навчання – заочна на місцях позадержавного замовлення.  Термін навчання – 3 роки.

Спеціальності підготовки фахівців:

- 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»;
- 017 «Фізична культура і спорт»;
- 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
- 024 «Хореографія»
- 242 «Туризм».

На факультеті проводиться підготовка іноземних громадян за зазначеними вище базовими ліцензованими спеціальностями.

Факультет проводить підвищення кваліфікації сфери «Фізична культура і спорт»:

- вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл;
- викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації;
- викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації;
- тренерів-викладачів з різних видів спорту;
- фахівців структур управління закладами та організаціями сфери фізичної культури і спорту.

Навчання вказаних категорій фахівців здійснюється за окремими навчальними планами. Термін навчання – 2 тижні. По закінченні навчання видається свідоцтво встановленого зразка.
На факультеті працює вчена рада, члени якої є провідними фахівцями у сфері освіти, науки, фізичної культури та спорту.

Перспективними напрямками розвитку факультету є:
1. Розширення кількості та удосконалення змісту освітніх програм за ліцензованими спеціальностями.
2. Запровадження елементів дистанційного навчання у процес підготовки фахівців різних освітніх ступенів.
3. Підготовка навчальних посібників для студентів заочної форми навчання.
4. Удосконалення змісту навчальних планів та програм для підвищення кваліфікації фахівців сфери фізичної культури і спорту.
5. Проведення роботи з інформування та залучення на навчання абітурієнтів, в тому числі іноземних громадян.


Адреса деканату:
вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79008 (головний корпус ЛДУФК),
телефон (032) 255-32-05.

Графіки складання заліково - екзаменаційних сесій на Дошці оголошень

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ