Конкурсний донабір експертів з окремих спеціальностей/спеціалізацій

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти доводить до відома науково-педагогічних працівників Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського інформацію про конкурсний донабір експертів з числа науково-педагогічних працівників з окремих спеціальностей/спеціалізацій. Доводимо до Вашого відома повний текст інформаційного листа.

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти провадить оновлений процес акредитації освітніх програм, який побудований на сучасній парадигмі здобуття освіти, Європейських стандартах та кращих практиках європейських університетів. До цього рівноправно залучені представники сфери вищої освіти (науково-педагогічні, наукові працівники, студентство) та роботодавці (виробництво, бізнес, наука та ін.). Одним із етапів є оцінка програми незалежною експертною групою, яка складається з двох науково-педагогічних, наукових працівників та одного представника здобувачів вищої освіти.

Ми запрошуємо науково-педагогічних працівників
із зазначених спеціальностей/спеціалізацій:

14 – Середня освіта (музичне мистецтво)
14 – Середня освіта (образотворче мистецтво)
14 – Середня освіта (фізичне виховання)
16 – Спеціальна освіта
17 – Фізична культура і спорт
21 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
22 – Дизайн
23 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
24 – Хореографія
25 – Музичне мистецтво
26 – Сценічне мистецтво
27 – Музеєзнавство, пам’яткознавство
31 – Релігієзнавство
34 – Культурологія
41 – Богослов’я
52 – Політологія
61 – Журналістика
91 – Біологія
104 – Фізиката астрономія
111 – Математика
124 – Системний аналіз
125 – Кібербезпека
132 – Матеріалознавство
135 – Суднобудування
142 – Енергетичне машинобудування
143 – Атомна енергетика
144 – Теплоенергетика
145 – Гідроенергетика
153 – Мікро- та наносистемнатехніка
173 – Авіоніка
185 – Нафтогазова інженерія та технології
191 – Архітектура та містобудування
202 – Захист і карантин рослин
205 – Лісове господарство
206 – Садово-паркове господарство
221 – Стоматологія
222 – Медицина
223 – Медсестринство
227 – Фізична терапія, ерготерапія
228 – Педіатрія
229 – Громадське здоров’я
232 – Соціальне забезпечення
252 – Безпека державного кордону
256 – Національна безпека
261 – Пожежна безпека
263 – Цивільна безпека
271 – Річковий та морський транспорт
291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Запрошуємо Вас стати експертом з акредитації освітніх програм, експертом з питань покращення вищої освіти, експертом з кращих практик інших закладів та відповідальним учасником освітнього середовища.

Заявки-анкети приймаються до 29-го листопада 2020 року шляхом заповнення відповідної заявки в електронному вигляді.

З повною інформацією щодо донабору експертів з числа науково-педагогічних працівників можна ознайомитись на сайті Національного агентства.

Дякуємо Вам за співпрацю
для покращення якості вищої освіти!

З повагою
секретаріат Національного Агентства із забезпечення
якості вищої освіти

E-mail: experts@naqa.gov.ua
Сайт: www.naqa.gov.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ