ЛДУФК як суб’єкт видавничого процесу

День української писемності та мови Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського відзначає із новим Свідоцтвом про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції згідно з вимогами статті 16 Закону України «Про видавничу справу» у зв’язку із зміною найменування суб’єкта видавничої справи.

Видавничу діяльність Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (створення, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції – навчальної, методичної, наукової та довідкової літератури для вищої школи) здійснює спеціалізований структурний підрозділ – редакційно-видавничий відділ.

Відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про видавничу справу», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про обов’язковий примірник документів», «Про освіту», «Про вищу освіту», відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Книжкової палати України, Статутом ЛДУФК ім. Івана Боберського, рішеннями вченої ради Університету і Положенням про редакційно-видавничий відділ.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 486 від 18.04.2014 р., № 1006 від 09.09.2014 р., видання ЛДУФК ім. Івана Боберського мають бути опрацьовані в редакційно-видавничому відділі ЛДУФК ім. Івана Боберського.

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЦЕС СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ТАКИХ ЕТАПІВ:

1) загальне редагування тексту і погодження правок з автором (-ами);
2) перше внесення правок автором (-ами);
3) галузеве редагування тексту і погодження правок з автором (-ами);
4) друге внесення правок автором (-ами);
5) вибір формату книги;
6) макетування (згідно з вимогами друкарні);
7) розробка обкладинки;
8) видрук оригінал-макета;
9) коректура;
10) оформлення видання (присвоєння паспортних даних – ISBN, УДК, авторського знака, номер замовлення та ін.);
11) погодження оригінал-макета з автором (-ами) і підписання до друку;
12) друк.

ТИПОВІ НОРМАТИВИ НА МІСЯЦЬ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ВИДАНЬ

 

*1 обліково-видавничий аркуш = 40000 знаків = 22 сторінки авторського рукопису за умови розміщення приблизно 1800 знаків на сторінку (з урахуванням цифр, розділових знаків, пробілів між словами).

Слід пам'ятати, що нерідко через бажання прискорити період перетворення авторського оригіналу у конкретне готове видання, денна або місячна норми виконання роботи перевищуються, що згодом неминуче негативно позначається на якості готового видавничого продукту.

Шановні автори! Специфіка редакційно-видавничого процесу вимагає заздалегідь визначеного плану-графіку робіт, який може не збігатися із Вашими індивідуальними планами, тож передбачте наперед час подання рукописів для належної підготовки та видання.

 

Оксана Борис, 
керівник редакційно-видавничого відділу 

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ