Побачив світ перший випуск наукового збірника «Українська тіловиховна традиція»

Напередодні Нового Року побачив світ перший випуск наукового збірника «Українська тіловиховна традиція» (Українська тіловиховна традиція / гол. ред. Андрій Сова. – Львів, 2020. – Вип. 1. – 128 с.). Головним редактором наукового збірника є кандидат історичних наук, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, дійсний член Наукового товариства імені Тараса Шевченка Андрій Сова.

Видання наукового збірника «Українська тіловиховна традиція» знаменувало наступний етап діяльності Комісії тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Цей науково-дослідний підрозділ НТШ, якому в червні 2020 року виповнилося п’ять років, тісно співпрацює з Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Українським геральдичним товариством, Центром незалежних історичних студій, низкою наукових, музейних і архівних установ.

Комісія тіловиховання і спорту імені Івана Боберського НТШ та Центр незалежних історичних студій започаткувала видання періодичного збірника праць, який покликаний актуалізувати широкий спектр проблем українського та всесвітнього тіловиховання. Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах фізичного виховання і спорту на українських землях у кінці ХІХ – на початку ХХІ століть. Редколегія планує друкувати дослідження про діяльність тих діячів, які спричинилися до розвитку українського тіловиховання, ті праці українських фахівців, на які було накладено «табу» в радянський період, але які не втратили актуальності на сучасному етапі державотворення. Редколегія цінує насамперед оригінальні наукові студії дослідників, що стосуються важливих проблем у царині тіловиховання, сприяє дискусії з приводу окремих гострих проблем фізичного виховання і спорту.

Представлений науковий збірник має такі рубрики: наукові публікації, повідомлення, дискусії, огляди, джерела, хроніка наукового життя, нові видання.


Андрій Козира 

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ