Робота комісії ЛДУФК з моніторингу якості освіти

Напередодні, 9-го листопада, відбулося чергове засідання комісії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського з моніторингу якості освіти. Захід відбувся в режимі онлайн під головуванням очільника комісії професора кафедри теорії спорту та фізичної культури Аліни Передерій.

На засіданні було розглянуто такі питання:

1. Підсумки роботи комісії у 2019/2020 навчальному році та перспективні напрями роботи (професор Аліна Передерій).

2. Організація викладання вибіркових дисциплін: вимоги, проблеми, шляхи вдосконалення (доцент Ольга Римар).

3. Організація опитування студентів в умовах дистанційного навчання (доценти Олександр Товстоног та Анатолій Павленчик).

4. Організація опитування викладачів ЛДУФК щодо забезпечення якості освіти (професор Аліна Передерій та доцент Валерій Мельник).

У своїй доповіді голова комісії професор Аліна Передерій зазначила, що основними здобутками комісії в 2019/2020 навчальному році є запровадження опитування здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу та якості викладання дисциплін, підготовка до впровадження дистанційного навчання, розробка документів, що регламентують освітню діяльність у ЛДУФК, участь у підготовці до акредитації освітньої програми ГРС, моніторинг навчально-методичних матеріалів репозитарію ЛДУФК.

Доцент Ольга Римар у доповіді узагальнила вимоги нормативних документів щодо організації викладання вибіркових дисциплін, проблеми добору вибіркових дисциплін у нашому Університеті та намітила основні кроки вирішення проблем, що пов’язані з процедурою вибору студентами дисциплін.

Члени комісії – доценти Олександр Товстоног та Анатолій Павленчик запропонували тематику та технологію проведення опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, наголосили на важливості опитування випускників університету та стейк-холдерів. Доцент Валерій Мельник окреслив напрями опитування викладачів нашого Університету щодо вдосконалення якості освітнього процесу.

За підсумками засідання комісії ухвалили:

1. В подальшій роботі сприяти вдосконаленню роботи сайту дистанційного навчання ЛДУФК, провести експертизу освітніх програм по всіх спеціальностях, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ЛДУФК імені Івана Боберського, особливу увагу приділити вдосконаленню організації викладання вибіркових дисциплін.

2. Розробити анкети та підготувати технічні умови для проведення опитування здобувачів вищої освіти усіх рівнів, викладачів, випускників університету та стейк-холдерів щодо якості освітнього процесу та провести опитування в грудні 2020 року (під час заліково-екзаменаційної сесії).

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ