У ЛДУФК пройшла XI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» (Фото)

10-11 травня 2018 року в Львівському державному університеті фізичної культури відбулася XI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення». У конференції взяли участь 148 науковців і практиків із 39 закладів вищої освіти, науково-дослідних закладів та установ із 5 країн (Республіка Білорусь, Російська Федерація, Республіка Польща, Федеративна республіка Німеччина, Україна).

Організатором заходу був лдуфк (кафедра Фітнесу і рекреації), співорганізаторами науково-практичної конференції виступали: Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Olitechniki Opolskiej, Instytut turystyki i rekreacji.

У процесі проведення пленарного та секційних засідань було розглянуто: соціальні, організаційні аспекти рекреаційної діяльності та масового спорту; актуальні проблеми фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей дошкільного віку і школярів, фізкультурно-оздоровча діяльність студентів; аспекти розвитку «Спорту для всіх» та проблеми фізкультурно-оздоровчої діяльності дорослого населення; стан, проблеми та перспективи розвитку адаптивної фізичної культури; аспекти туристичної діяльності як складової рекреації, розвиток зон, територій, об’єктів; актуальні проблеми підготовки кадрів для проведення рекреаційно-оздоровчої і туристичної діяльності.

На пленарному засіданні виступили:

1. Роль обласного центру «спорт для всіх» в активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення
Вадим Климович – директор ЛОЦФЗН «Спорт для всіх», м.Львів

2. Організація масового спорту на різних рівнях управління у Німеччині
Ілля Ульянов – докторант вищої спортивної школи, Федеративна Республіка Німеччина, м.Кельн

3. Організація рекреаційної діяльності лідерів студентського самоврядування
Анастасія Бондар – зав.кафедрою менеджменту фізичної культури, к.фіз.вих., доцент Харківської державної академії фізичної культури

4. Формирование ценностных ортентаций в детско-юношеском спорте посредством образовательно-воспитательного комплекса «Молодежь играет честно»
Єлізавета Мельник – к.психол.наук, професор Білоруського державного університету фізичної культури, м.Мінськ

5. Рухова активність учнів України та Канади
Іванна Боднар – д.фіз.вих., професор зав.кафедрою терії та методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури

6. Використання оздоровчих занять у водному середовищі в організації сімейної рекреаційної діяльності
Любов Єракова – к.фіз.вих, доцент Національного університету фізичного виховання і спорту, м.Київ

7. Аналіз ринку фізкультурно-оздоровчих послуг Львова
Любов Чеховська – к.фіз.вих., доцент Львівського державного університету фізичної культури

У другий день конференції відбулася поїздка на рекреаційно-туристичну базу «Гуцулка» в Карпатах (м. Сколе). Учасники конференції взяли участь у мастер-класі на тему «Эмпатия и макивелизм личности спортсменов как единство и борьба противоположностей (настольная психологическая игра)» (Мельник Є. – к. психол. наук, професор каф. психології, Боровська Н. – ст. викладач БДУФК, м. Мінськ), сходженні на гору Лапата та сплаві на катамаранах гірською річкою Опір.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ