Викладачі ЛДУФК – учасники Всеукраїнського семінару з хореографії

За участю викладачів кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського 4-го березня відбувся Перший Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Впровадження державного Стандарту вищої освіти спеціальності 024 «Хореографія».

Семінар відбувся за участю представників МОН України, науково-методичної комісії сектору вищої освіти №2 «Культура і мистецтво», підкомісії 024 «Хореографія», кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кафедри музичного мистецтва і хореографії Державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського.

У семінарі взяли участь представники спеціалізованих ЗВО усіх Регіонів України.

В процесі роботи семінару було розглянуто питання
щодо Стандартів вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія». Зокрема
:

• Впровадження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія»: проблеми та перспективи.

• Рекомендації до вдосконалення Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

• Формування освітніх програм відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

• Перспектива впровадження Стандарту вищої освіти за Спеціальністю 024 «Хореографія» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії, доктор мистецтв.

Від нашого Університету в пленарному засіданні з доповіддю «Удосконалення державного Стандарту вищої освіти: перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань 02 «Культури та мистецтво», спеціальність 024 «Хореографія» виступила завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства, професор Валентина Сосіна.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ