Засідання колегії Міністерства молоді та спорту України

У Києві, в залі засідань Мінмолодьспорту, 4-го квітня 2019 року під головуванням Міністра Ігоря Жданова відбулося засідання колегії Міністерства молоді та спорту України, у якому окрім керівництва Мінмолодьспорту взяли участь заступник Міністра освіти та науки Роман Греба, народний депутат, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола Величкович, держсекретар Мінмолодьспорту Олег Немчінов, а також очільники профільних вищих навчальних закладів, провідні фахівці та керівники федерацій. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського представляли ректор, професор Євген Приступа та завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури, професор Юрій Бріскін.

Основним питанням серед тих, які розглядалися на засіданні, було питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту. Адже розвиток фізкультурно-спортивної сфери неможливий без професійного кадрового забезпечення. А в час стрімкого розвитку спорту та зростання конкуренції між спортивними державами слід консолідувати зусилля органів влади, науково-педагогічних установ та спортивних функціонерів задля ефективної підготовки кадрів у сфері фізичної культури і спорту.

З доповіддю по цьому питанню виступив Міністр Міністерства молоді та спорту України Ігор Жданов. Cпівдоповідач – ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євген Імас.

«Питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту – це питання не лише освіти, але й подальшої мотивації працівників залишатися та професійно зростати в нашій галузі», – зауважив урядовець.

За словами Міністра, щорічно близько 6000 фахівців для сфери фізкультури і спорту отримують дипломи про вищу освіту, але наразі є потреба напрацювати механізм системного моніторингу подальшого їх працевлаштування. Окрема увага також має бути приділена якості підготовки спеціалістів.

«Наша позиція залишається незмінною – фахівців мають готувати спеціалізовані заклади з фізичної культури і спорту. Позитивним є той факт, що поступово збільшується кількість українців, які стають прихильниками здорового способу життя та рухової активності, інтенсивно розвивається спортивна сфера – як наслідок з’являються нові види спорту та нові професії», – додав Ігор Олександрович.

Також Міністр наголосив на необхідності оновлення Довідника кваліфікаційних характеристик професій – новими професіями, вимогами до освітнього рівня, наборами компетенцій.

Окрему увагу урядовець приділив потребі налагодження діалогу та співпраці з фітнес-індустрією. Адже на сьогодні відсутні відомості про наявність кадрів, які працюють у цій галузі, що не дозволяє визначити реальні обсяги потреби сфери масового спорту у кваліфікованих кадрах.

За даними Мінмолодьспорту, роботу зі спортсменами проводять 40% фахівців, які не є тренерами з цього виду спорту, а ще 34% зовсім не є фахівцями сфери фізичної культури і спорту.

Гостро стоїть питання щодо забезпечення сфери лікарями зі спортивної медицини – їх на даний час близько 500 на всю Україну, що є недостатнім.

«Наявна кількість лікарів зі спортивної медицини не здатна забезпечити супроводження спортивних заходів, провести огляд, в розумні строки та без черг надати дозвіл на заняття», – підкреслив Міністр.

Відтак, важливо також створити систему перекваліфікації фахівців за скороченою програмою. Це необхідно для того, щоб сфера швидше та більш гнучко адаптувалася до нових тенденцій і не втрачала потенційно цінні кадри з певним досвідом та здатністю професійно зростати.

«На моє переконання, нам потрібно перейти від п’ятирічок в підвищенні кваліфікації до сучасної парадигми «навчання протягом усього життя», – зауважив Ігор Олександрович.

Урядовець нагадав присутнім, що упродовж останніх років Міністерством було здійснено ряд ініціатив, які позитивно вплинули на існуючу ситуацію у сфері кадрового забезпечення фізичної культури і спорту. Це стосується і підвищення оплати праці, заохочувальних виплат у вигляді надбавок та стипендій, утворення та забезпечення кадрами нових державних центрів олімпійської підготовки.

Участь в обговоренні ефективної підготовки та перепідготовки фахівців в сфері фізичної культури та спорту взяли ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євген Імас; народний депутат, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, старший викладач кафедри фехтування, боксу і національних одноборств нашого Університету Микола Величкович; заступник Міністра освіти та науки Роман Греба; держсекретар Мінмолодьспорту Олег Немчінов; ректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, професор Євген Приступа; президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
від 04 квітня 2019 року «Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту»

На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України 04 квітня 2019 року, заслухавши та обговоривши інформацію Міністра молоді та спорту України ЖДАНОВА І. О. та ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України професора ІМАСА Є. В., а також взявши до відома довідку з питання порядку денного «Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту»,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ

1. Інформацію Міністра молоді та спорту України ЖДАНОВА І. О. та ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України професора ІМАСА Є. В. взяти до відома.

2. Рекомендувати Міністерству молоді та спорту України здійснити ряд організаційно-практичних заходів, зокрема:

• моніторинг галузевого ринку праці на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою, починаючи з об’єднаних територіальних громад, та визначення потреби у відповідних фахівцях (за номенклатурою професій та кількістю), створення умов для появи вакансій (за необхідності);

• внесення, за потреби, змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 85 «Спортивна діяльність», з урахуванням сучасних умов та вимог ринку праці, зокрема, щодо визначення кваліфікаційних характеристик фахівців, які проводять фізкультурно-оздоровчу діяльність в об’єднаних територіальних громадах, спортивних клубах, фітнес-центрах тощо;

• розроблення і впровадження галузевих рамок кваліфікацій та відповідних професійних стандартів (після розроблення Міністерством освіти і науки України Національної рамки кваліфікацій);

• сприяння формуванню системи сертифікації кадрів з фізичної культури
і спорту;

• поєднання та розвитку формальної, неформальної та інфернальної освіти у сфері фізичної культури і спорту впродовж роботи фахівців сфери, забезпечення неперервності та наступності професійного зростання;

• проведення моніторингових досліджень щодо працевлаштування випускників закладів вищої освіти, які здобули вищу освіту за спеціальністю з фізичної культури і спорту;

• підвищення престижності професій у сфері фізичної культури і спорту та рівня соціальної захищеності працівників, удосконалення системи їх морального та матеріального стимулювання, нормування та оплата праці.

3. Ініціювати в установленому порядку внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» в частині повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту щодо організації кадрового забезпечення
сфери.

4. Вивчити питання щодо нормативно-правового забезпечення функціонування у сфері фізичної культури і спорту суб’єктів фітнес індустрії.

5. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про доповнення переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, галуззю знань «30 Фізична культура і спорт» та такими її спеціальностями «301 Спорт», «302
Фізичне виховання», «303 Фітнес та рекреація», «304 Менеджмент спортивної
діяльності».

6. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

 


Голова колегії, Міністр молоді та спорту України І.О. Жданов 

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ