„Анатомія людини”

Вийшов друком навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України (лист 1/11-5550 від 15.04.2014), „Анатомія людини”.
Автори – кандидати біологічних наук, доценти кафедри анатомії та фізіології нашого Університету Федір Васильович МУЗИКА, Мирослава Яківна ГРИНЬКІВ і Тетяна Миколаївна КУЦЕРИБ.

Музика Ф. В.
Анатомія людини: навч. посіб. / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 360 с.
ISBN 978-966-2328-70-7

У навчальному посібнику подано основні відомості з анатомії людини з урахуванням сучасних уявлень про будову людського організму. Матеріал представлено з позицій його значення для підготовки викладачів і фахівців фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації, спортивних лікарів. Особливу увагу приділено функціональній анатомії опорно-рухового апарату й основам динамічної анатомії. У посібнику також висвітлено будову систем органів, які забезпечують і регулюють рухову діяльність, а також пояснено зміни, що виникають у їх органах під впливом фізичних навантажень.

Посібник відповідає навчальній програмі з анатомії людини, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, закладів педагогічного спрямування та біологічних факультетів.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ