Дидактичні ігри з м’ячами

Пропонуємо ознайомитися з навчальним посібником для студентів вищих навчальних закладів, рекомендованим Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-10170 від 17.06.2013), „Дидактичні ігри з м’ячами”.


Автори – доктор педагогічних наук, професор Євген Никодимович ПРИСТУПА, кандидат педагогічних наук, доцент Юрій Володимирович ПЕТРИШИН, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент Богдан Анатолійович ВИНОГРАДСЬКИЙ, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Роман Львович ПЕТРИНА, аспірант нашого Університету Вікторія Михайлівна ПАСІЧНИК.

Дидактичні ігри з м’ячами : навч. посіб. / авт. кол. : Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Виноградський Б. А. [та ін.]. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 206 с.
ISBN 978-966-2328-61-5

У начальному посібнику подано теоретичне обґрунтування й методику застосування інтегрально-розвивальних м’ячів у навчально-виховному про¬цесі старших дошкільників і молодших школярів. Інтегральний підхід і вагомість емоційного компонента під час використання комплекту м’ячів на заняттях із дітьми забезпечує високу ефективність сприйняття, засвоєння й закріплення дидактичного матеріалу в дитячому садку і молодшій школі. Рухливість дидактичних ігор позитивно впливає на фізичний, психічний та емоційний стан дітей, урізноманітнює заняття.
Видання можуть з успіхом використовувати учителі на уроках фізичної культури та заняттях з читання, математики, історії, краєзнавства тощо.
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю і факультетів початкового навчання, а також учителів, вихователів і батьків.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ