«Філософія»

Вийшов друком навчально-методичний посібник «Філософія». Автор – кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін нашого Університету Андрій Степанович СИНИЦЯ.

Синиця А. С.
Філософія : навч.-метод. посіб. / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 180 с.
ISBN 978-966-2328-69-1

У навчально-методичному посібнику в модульній формі викладено курс філософії. Увагу зосереджено на специфіці предмета філософії і її історії (змістовий модуль 1) та основних теоретичних і прикладних питаннях філософії (змістовий модуль 2). Особливу увагу звернено на філософські аспекти фізичної культури.
Матеріал курсу представлено у дванадцяти лекціях, до кожної з яких запропоновано рекомендовану літературу, теми та зміст семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань. Додатки містять уривки із творів класиків світової і української філософської думки, які рекомендовано розглянути на практичних заняттях.
Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ