"Фізична активність, здоров'я і спорт"

Пропонуємо ознайомитися з № 3 (17) періодичного щоквартального наукового журналу "Фізична активність, здоров'я і спорт".

Відвідайте сайт нашого видання:

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis


P.S. Інтернет-сторінка у стані наповнення!!!

 

 

 

ЗМІСТ

•    ІСТОРИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНІ
ТА ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ДРЮКОВ Олександр
Стан розвитку фехтування у спортивних школах України
в сучасних умовах………………………………………………….………………3

ТЕРЕЩУК Марина, ДРОБИШЕВСЬКИЙ Геннадій
Формування та розвиток гольфу на теренах України…………………………..11

•    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ
ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ГАЛАН Ярослав
Порівняльний аналіз фізичного розвитку
та функціонального стану серцево-судинної
і дихальної систем школярів 13–14 років із сільської місцевості й міста..…….19

КУЗЬМЕНКО Ірина
Спеціальні вправи, спрямовані на підвищення функціонального стану слухового аналізатора, як засіб фізичного виховання
школярів середніх класів……………………………………………….………...27

•    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ
ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

ПЕРВАЧУК Ростислав
Індивідуалізація фізичної підготовкиборців вільного стилю
з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення………………….…….33

ПІТИН Мар’ян
Функції теоретичної підготовки в спорті………………………………..…..….40

•    ДИТЯЧИЙ ТА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ СПОРТ

СЕМЕРЯК Зоряна
Ефективність техніко-тактичної підготовки
кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток
з урахуванням модельних показників висококваліфікованих спортсменок……49

•    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ПИЛИПЕНКО Олег, ЗАХАРОВ Олександр
Використання лікувальної гімнастики та постізометричної м’язової релаксації
у фізичній реабілітації при лікуванні контрактур колінного суглоба
після артроскопічної пластики передньої хрестоподібної зв’язки…………..…60

•    ЗНАКОВІ ПОСТАТІ У СПОРТІ

СУНИК Олександр
П'єр де Кубертен – засновник сучасних Олімпійських ігор…………….…..….67

    Інформаційні матеріали

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ