«Фізіологія фізичного виховання і спорту»

Пропонуємо ознайомитися з навчальним посібником для практичних занять «Фізіологія фізичного виховання і спорту».
Автори – доктор медичних наук, професор кафедри анатомії та фізіології Євген Омелянович ЯРЕМКО і кандидат біологічних наук, доцент, завідувач цієї ж кафедри Любомир Степанович ВОВКАНИЧ.

Яремко Є. О.
Фізіологія фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для практичних занять / Є. О. Яремко, Л. C. Вовканич. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 192 c.
ISBN 978-966-2328-76-9

У навчальному посібнику наведено зміст лабораторних занять і короткі відомості з кожної теми фізіології спорту та фізичного виховання з урахуванням професійних інтересів майбутніх фахівців із фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу “Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту” для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". У навчальному посібнику викладено матеріал та описано практичні завдання з усіх основних розділів фізіології спорту та фізичного виховання.
Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ