„ Гігієна та гігієна спорту”

Пропонуємо ознайомитися з підручником для студентів вищих навчальних закладів, рекомендований Міністерством освіти і науки України (лист 1/11-11813 від 22.07.2013), „ Гігієна та гігієна спорту”.
Автори – кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни нашого Університету Юрій Дионізович СВИСТУН, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни, екології і спортивних споруд Російського державного університету фізичної культури, спорту і туризму Олександр Петрович ЛАПТЄВ, доктор медичних наук, професор кафедри гігієни, екології і спортивних споруд цього ж університету Сергій Олександрович ПОЛІЄВСЬКИЙ і кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри біохімії та гігієни нашого Університету Христина Євгенівна ШАВЕЛЬ.

Гігієна та гігієна спорту : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Д. Свистун, О. П. Лаптєв, С. О. Полієвський, Х. Є. Шавель. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 304 с.
ISBN 978-966-2328-72-1

У підручнику подано навчальний матеріал для опанування теоретичних засад гігієни спорту та фізичного виховання, а також рекомендації для засвоєння основних положень, умінь творчо використовувати отриману інформацію у практичній діяльності.
Підручник складається зі вступу, дванадцяти розділів, тестових завдань, предметного покажчика та термінологічного словника.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, тренерів, а також усіх, хто цікавиться спортом.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ