„Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп”

Пропонуємо ознайомитися з монографією „Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп” кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання нашого Університету Іванни Романівни БОДНАР.

Боднар І. Р.
Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : монографія / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 316 c.
ISBN 978-966-2328-74-5

У монографії розглянуто науково-теоретичні основи інтегративного фізичного виховання школярів різних медичних груп у загальноосвітніх навчальних закладах. На основі аналізу вітчизняних та закордонних літературних джерел визначено основні тенденції реалізації фізичного виховання в системі загальної середньої освіти, виявлено проблеми системи фізичного виховання дітей І – ІІІ груп здоров’я в Україні. На основі ґрунтовних досліджень автора визначено модельні показники фізичного та психічного розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності учнів середнього шкільного віку, що свідчать про міцне соматичне здоров’я. Перевірено ефективність інтегративного фізичного виховання школярів І –ІІІ груп здоров’я. Значну зацікавленість у вчителів фізичної культури викличуть розроблені автором критерії скерування школярів І – ІІІ груп здоров’я до підгруп в умовах спільних уроків фізичної культури. Запропоновано систему поточного тестування та експрес-оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів. Значний науковий інтерес становить концепція інтегративного фізичного виховання учнів І – ІІІ груп здоров’я в середніх загальноосвітніх школах.


Видання буде корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів фізичної культури, студентів.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ