Наукова конференція студентів ЛДУФК «День студентської науки»

29 квітня 2014 року у Львівському державному університеті фізичної культури відбулася наукова конференція студентів ЛДУФК «День студентської науки» присвячену року Т.Г. Шевченка та професійному святу «День науки».


План роботи конференції включав роботу на секційних засіданнях (9.00 – 12.00 год.) та підсумковому пленарному засіданні (14.00 – 16.30 год., актова зала ЛДУФК).
Загалом до участі у загально університетській конференції за підсумки попереднього етапу, кафедральних наукових конференцій було подано 87 доповідей студентів, з яких відбулося 79. Усі доповіді супроводжувалися мультимедійним супроводом.


У роботі секційних та пленарного засідань взяли участь понад 314 учасників, представників професорсько-викладацького складу та студентства.

Секційні засідання відбувалися за напрямами:
    Напрям 1. Гуманітарні аспекти фізичного виховання та спорту – авдиторія 312 (вул. Т. Костюшка, 11).
    Напрям 2. Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання різних груп населення  – авдиторія 317 (вул. Т. Костюшка, 11).
    Напрям 3. Спорт вищих досягнень – авдиторія 203 (вул. Т. Костюшка, 11).
    Напрям 4. Теоретико-методичні аспекти підготовки юних спортсменів – авдиторія 210 (вул. Т. Костюшка, 11).
    Напрям 5. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спорту – авдиторія 122 (вул. Черемшини, 17 ).
    Напрям 6. Теоретико-методичні аспекти фізичної реабілітації – зал ЛФК (вул. Дудаєва, 8).
    Напрям 7. Теоретико-методичні аспекти туризму – авдиторія 308 (вул. Т. Костюшка, 11).
    Напрям 8. Теоретико-методичні аспекти фізичної рекреації та адаптивного фізичного виховання – авдиторія 214 (вул. Т. Костюшка, 11).

Регламент доповідей складав до 8 хв на секційних засіданнях, до 10 хв. на пленарному та виступів з повідомленнями – до 5хв.

За результатами секційних засідань були визначені переможці та призери:

Секція 1. ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
І місце    Корчовський О., 53 ФС, ЕСТАФЕТА ОЛІМПІЙСЬКОГО ВОГНЮ ЯК ФОРМА УТВЕРДЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІДЕАЛІВ ОЛІМПІЗМУ (н.к. доц. Тимчак Я.В.)
ІІ місце    Савонік Ю., 43 ФС, МІЖСОЮЗНІ ІГРИ АСОЦІАЦІЇ МОЛОДИХ ХРИСТИЯН ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО РУХУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (н.к. викл. Литвинець А.І.)
ІІІ місце    Цюпка Б., 1 ФФВ, ЧАСОПИС «УКРАЇНСЬКИЙ СОКІЛ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОКІЛЬСЬКОГО РУХУ ЗА КОРДОНОМ (н.к. викл. Труба Р.І.)
Голова журі: к.і.н., проф. Полянський О.А.
Члени журі: к.пед.н., доц. Базиляк Н.О.; к.пед.н., доц. Степанченко Н.І.; к.фіз.вих., доц. Тимчак Я.В., канд. мистецтвознавства, доц. Падовська О.М.

Секція 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
І місце    Літкевич О., 53 ФФВ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ (н.к. ст.викл. Мандюк А.Б.)
ІІ місце    Джангобекова Х., 53 ФФВ, ВПЛИВ ПОЗАКЛАСНИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З БАДМІНТОНУ, ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ТА СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (н.к. доц. Вовканич Л.С.)
ІІІ місце    Кіндзера А., 41 ФФВ, ПЛАВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ(н.к. доц. Островський М.В.)
Голова журі: к.пед.н., доц. Петришин Ю.В.
Члени журі: к.фіз.вих., доц. Ковцун В.І.,  к.пед.н., доц. Сосіна В.Ю., к.фіз.вих., доц. Петрина Р.Л., к.фіз.вих., доц. Боднар І.Р.

Секція 3. СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ
І місце    Смирновський С., 53 ФС, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ  (н к.. проф. Бріскін Ю.А.)
ІІ місце    Шершун Н., 42 ФФВ, КІНЕМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ ЛДУФК ТА ПРОВІДНИХ ШТОВХАЛЬНИКІВ ЯДРА  (н.к. ст.викл. Чорненька Г.В.)
ІІІ місце    Хацко І., 42 ФС, ТЕХНІКО-ТАКТИЧНІ ДІЇ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТЕНІСИСТІВ СВІТУ (н к. викл. Каратник І.В.)
Голова журі: д.фіз.вих., проф. Бріскін Ю.А.
Члени журі: д.фіз.вих., проф. Рибак О.Ю., к.фіз.вих., доц. Ріпак І.М., к.фіз.вих., доц. Загура Ф.І., к.пед.н., доц. Конестяпін В.Г.

Секція 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ
І місце    Габрильчук І., 53 ФС, СОЦІАЛІЗАЦІЯ АТЛЕТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД ЗАСОБАМИ СПОРТУ (н.к. доц. Передерій А.В.)
ІІ місце    Мочульська О., 53 ФС, МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ (н к.. доц. Свищ Я.С.)
ІІІ місце    Старостіна А., 42 ФС, КОНТРОЛЬ ТА КОРЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ЧИНИКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПОСТРІЛІВ У КУЛЬОВІЙ СТРІЛЬБІ (н.к. доц. Власов А.П., доц. Лопатьєв А.О.)
Голова журі: д.фіз.вих., проф. Винорадський Б.А.
Члени журі: к.фіз.вих., доц. Передерій А.В., к.фіз.вих., доц. Левків В.І., к.фіз.вих., доц. Сидорко О.Ю., к.фіз.вих., ст. викл. Руда І.Є.

Секція 5. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
І місце    Чеховський П., 22 ФЗЛіТ, АНАЛІЗ СКЛАДУ ТІЛА СПОРТСМЕНІВ РУКОПАШУ ГОПАК МЕТОДОМ АНТРОПОМЕТРІЇ ТА МЕТОДОМ БІОІМПЕДАНСОМЕТРІЇ (н.к. викл. Куцериб Т.М.)
ІІ місце    Давиденко Т., 22 ФС, ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ СПОРТСМЕНОК-ОРІЄНТУВАЛЬНИЦЬ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (н.к. доц. Вовканич Л.С.)
ІІІ місце    Денисова Т., Дмитрів Д., Мильчук С., 32 ЗЛІТ, ВПЛИВ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ТА АЕРОБНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (н.к. доц. Баргтраум Д.І.)
Голова журі: д.біол.н., проф. Коритко З.І.
Члени журі: д.держ.упр., проф. Шиян О.І., к.біол.н., доц. Вовканич Л.С., к.біол.н., доц. Сибіль М.Г., к.фіз.вих., доц.. Шавель Х.Є. 

Секція 6. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
І місце    Чеховська М., 51 ФЗЛіТ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ В ДООПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ (н.к. доц. Івасик Н.О.)
ІІ місце    Купріненко О., 52 ФЗЛіТ, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК САМООБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП  (н.к. викл Дядічкіна К.А.)
ІІІ місце    Олейнікова Н.,  52 ФЗЛіТ, ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ДІТЕЙ З ОСТЕОМІЄЛІТОМ (н.к. ст..викл. Ціж Л.М.)
Голова журі:  к.біол.н., проф. Вовканич А.С.
Члени журі: к.фіз.вих., доц. Івасик Н.О., к.фіз.вих., доц. Будзин В.Р., к.фіз.вих., доц. Воронін Д.М., к.фіз.вих., ст. викл. Тимрук-Скоропад К.А.

Секція 7. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТУРИЗМУ
І місце    Ярмолюк О., 43т ФЗЛіТ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (н.к. ст..викл. Феленчак Ю.Б.)
ІІ місце    Гулюк А., 43т ФЗЛіТ, ТИПОЛОГІЯ КЛІЄНТІВ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМИ (н.к. доц. Атаманюк Д.В.)
ІІІ місце    Карабін В., 43т ФЗЛіТ, ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ В ЧЕРВОНОГРАДІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ (н.к. доц. Голод А.П.)
Голова журі: д.геогр.н. проф. Волошин І.М.
Члени журі: к.фіз.вих., доц. Кухтій А.О., к.геогр.н., доц. Скабара Р.М., к.екон.н., доц. Атаманюк Д.В., к.геогр.н., доц.  Голод А.П.

Секція 8. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ ТА АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
І місце    Шеремет О., 41 ФС, ДНІ ЗДОРОВ’Я З ФІТНЕСОМ ЯК ФОРМА ПРОПАГАНДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
 (н.к. проф. Жданова О.М., доцент Грибовська І.Б.)
ІІ місце    Калужна Н., 53 ФФВ, РУХЛИВІ ІГРИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ (н.к. доц.. Соловей А.В.)
ІІІ місце    Бірбан О., 53 ФС, “ТИЖДЕНЬ ДОСТУПНОГО СПОРТУ”   ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  (н.к. доц. Грибовська І.Б., викл. Турка Р.О.)
Грамота    Мошовська І., 21 ФЗЛіТ, СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО НЕБЕЗПЕК У СЕРЕДОВИЩІ (н.к.  доц. Руденко Р.Є.)
Голова журі: к.пед.н. проф. Жданова О.М.
Члени журі: к.фіз.вих., доц. Данилевич М.В., к.фіз.вих., доц. Соловей А.В., к. фіз.вих., доц. Руденко Р.Є., к.фіз.вих., доц.. Грибовська І.Б.

Згідно положення про проведення студентської конференції переможці секційних засідань представляли свої доповіді на підсумковому пленарному засіданні.

Голова журі: к.пед.н., проф. Линець М.М.
Члени журі: д.фіз.вих., проф. Бріскін Ю.А.; д.геогр.н., проф.. Волошин І.М.; д.фіз.вих., проф. Винорадський Б.А.; д.біол.н., проф. Коритко З.І.; к.біол.н., проф. Вовканич А.С.; к.пед.н., проф. Жданова О.М.; к.пед.н., доц. Петришин Ю.В.; к.і.н., проф. Полянський О.А.

За результатами підсумкового пленарного засідання були визначені переможець та призери наукової конференції студентів ЛДУФК «День студентської науки»:

І місце    Смирновський Сергій, 53 ФС, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ-ШПАЖИСТІВ  (н к.. проф. Бріскін Ю.А.)
ІІ місце    Габрильчук Ірина, 53 ФС, СОЦІАЛІЗАЦІЯ АТЛЕТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД ЗАСОБАМИ СПОРТУ (н.к. доц. Передерій А.В.)
ІІІ місце    Чеховська Мар’яна, 51 ФЗЛіТ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ПРИ ПОРУШЕННЯХ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ В ДООПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ (н.к. доц. Івасик Н.О.)

Переможці та призери секційних та пленарного засідань були нагороджені медалями, кубками, дипломами відповідно зразка та цінними подарунками.Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ