Вийшла друком монографія „Оцінювання психофізіологічних станів у спорті”. Видання підготували доктор біологічних наук, професор Георгій КОРОБЕЙНІКОВ, доктор педагогічних наук, професор Євген ПРИСТУПА, кандидат біологічних наук, доцент Леся КОРОБЕЙНІКОВА та доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Юрій БРІСКІН.

Оцінювання психофізіологічних станів у спорті : монографія / Георгій Коробейніков, Євген Приступа, Леся Коробейнікова, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 312 с.
ISBN 978-966-2328-59-2

У монографії розглянуто результати багаторічних досліджень, присвячених вивченню психофізіологічних станів, що виникають в умовах спортивної діяльності. Вивчено особливості формування психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів високої кваліфікації. Розглянуто питання психофізіологічних особливостей зорового сприйняття у спорті. Досліджено динаміку психофізіологічних і вегетативних функцій у спортсменів на різних етапах підготовки. Представлені підходи до регулювання та коректування психофізіологічних станів, що виникають в умовах змагальної і тренувальної діяльності елітних спортсменів.
Для фахівців у сфері психофізіології та психології спорту, фізіології спорту, праці та ергономіки, спортивної педагогіки.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ