Патологічна анатомія

Пропонуємо ознайомитися з навчальним посібником для студентів вищих навчальних закладів, рекомендованим Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-642 від 20.01.2014), „Патологічна анатомія”.
Автор – кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини нашого Університету Ольга Іллівна РЯБУХА.

Рябуха О. І.
Патологічна анатомія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Рябуха О. І. – Л. : ЛДУФК, 2014. – с.
ISBN 978-966-2328-67-7

У навчальному посібнику з дисципліни "Патологічна анатомія" висвітлено загальнотеоретичні питання лекційного курсу. Розкрито поняття про зміст патологічної анатомії, її предмет, завдання та методи дослідження, роль дисципліни в підготуванні студентів-реабілітологів. Розглядаються важливі для професійної діяльності реабілітологів питання про регенерацію тканин та її особливості, про розлади тканинного живлення -атрофію та гіпертрофію, детально характеризуються основні види дистрофій, висвітлюються причини й наслідки розладів загального, регіонарного, місцевого кровообігу, загальні й місцеві зміни в тканинах при цих станах. У розділі, присвяченому пухлинним процесам, представлено сучасні погляди на їхню етіологію, подано основи класифікації пухлин, з'ясовано місцевий і загальний вплив пухлин на організм, розглянуто найтиповіші передракові процеси факультативного та облігатного значення.
Посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу подаються контрольні запитання та завдання.
Для студентів-реабілітологів, які навчаються у вищих навчальних закладах спортивного профілю.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ