„ Практикум з біохімії”

Пропонуємо ознайомитися з навчальним посібником для студентів вищих навчальних закладів, рекомендованим Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-10977 від 15.07.14), „ Практикум з біохімії”.


Автори – кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та гігієни нашого Університету Володимир Михайлович ТРАЧ, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни Марія Григорівна СИБІЛЬ, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни Ірина Зіновіївна ГЛОЖИК, доктор медичних наук, професор цієї ж кафедри Ігор Миколайович БАШКІН.

Практикум з біохімії : навч. посіб. / В. М. Трач, М. Г. Сибіль, І. З Гложик,
І. М. Башкін. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 238 с.
ISBN 978-966-2328-78-3

У навчальному посібнику розглянуто хімічні та фізичні методи досліджень органічних сполук, перетворення вуглеводів, жирів, білків, роль вітамінів, гормонів, участь мікро-та мікроелементів і дію ферментів при м’язовій діяльності.

Практикум є частиною навчального комплексу з курсу «Біохімія» та «Біохімічні основи ФВ і С» і містить вступ, правила з техніки безпеки у навчальних лабораторіях, лабораторні роботи зі статистичної біохімії, динамічної біохімії, біохімії спорту. До кожного розділу подано теоретичний вступ, контрольні запитання, ситуаційні завдання, тести для самостійної перевірки знань, завдання для самостійної роботи студентів.
Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного спрямування.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ