„Спортивний туризм”

Нещодавно вийшов друком навчальний посібник „Спортивний туризм”.
Автори – старший викладач кафедри туризму Лідія Олексіївна ТИМОШЕНКО і викладач цієї ж кафедри нашого Університету Костянтин Володимирович ЛАБАРТКАВА.

Тимошенко Л. О.
Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – Ч. 2. – 176 с.
ISBN 978-966-2328-37-0
ISBN 978-966-2328-71-4 (Ч. 2)

У посібнику висвітлено теоретичні та практичні основи спортивного туризму, організаційно-управлінську структуру, завдання, засоби, методи тощо. Посібник складається з дев’яти розділів, контрольних запитань і завдань, додатків, списку рекомендованих нормативно-правових актів і навчально-методичних матеріалів, рекомендованої літератури (основної та додаткової). Подано правила організації та проведення туристських спортивних походів, загальні положення щодо організації спортивно-оздоровчого туризму, формування туристських груп та керівні посади.. Описано спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму, організацію та методику проведення туристських зльотів і змагань. Подано відомості про охорону здоров’я, практичні ситуації в туристських походах і їх подолання, організацію бівуаку та фізичну підготовку туриста.


Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ