У Львові обговорили проблеми рекреаційно-оздоровчої діяльності населення

Традиційна, вже ІХ Всеукраїнська науково-практична конференції з міжнародною участю «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення» завершилася у Львові. Конференція, що тривала упродовж двох днів, відбулася згідно планів проведення наукових та науково-методичних заходів Міністерства освіти і науки України та Львівського державного університету фізичної культури.

Організатором заходу був Львівський державний університет фізичної культури (кафедра Фітнесу і рекреації, зав. Кафедрою – к.п.н, професор Ольга Жданова), співорганізаторами науково-практичної конференції виступали: Міністерство освіти і науки України; Міністерство молоді та спорту України; Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Olitechniki Opolskiej.

Як повідомила професор Ольга Жданова, до участі в засіданнях запрошувалися автори поданих до збірки конференції статей, науковці і практики із 35 навчальних закладів та фізкультурно-спортивних установ різних областей України та 6 навчальних закладів Польщі, Білорусі, Молдови. Матеріали до збірки конференції подали 145 авторів.

Програма ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції включала пленарне засідання і два секційних засідання. На пленарному засіданні виступали: ректор ЛДУФК, професор Євген Приступа; проректор з науки та зовнішніх зв’язків, професор Михайло Линець.

Було заслухано доповіді: доктора наук з фізичного виховання і спорту, професора Національного університету фізичного виховання і спорт України (м. Київ) Мирослава Дутчака; кандидата педагогічних наук, доцента Державного університету фізичного виховання і спорту Республіки Молдова Ольги Афтимчук; кандидата медичних наук, доцента, зав. кафедрою Білоруського державного університету фізичної культури Світлани Приходько; кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Національного університету фізичного виховання і спорт України (м. Київ) Олени Андреєвої; кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Харківської держаної академії фізичної культури (м. Харків) Анастасії Бондар; засновника і керівника міжнародного центру корекції постави «Академія Грація» (м. Львів) Оксани Слінько; директора обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Вадима Климовича; кандидата педагогічних наук, доцента Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) Юлії Беляк; старшого викладача Дніпродзержинського державного технічного університету Ігора Бейгул; кандидата педагогічних наук, доцента Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (м. Луцьк) Надії Карабанової; кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Національного університету фізичного виховання і спорт України (м. Київ) Любові Єракової.

У другій частині першого дня конференції було проведено два секційних засідання:
Секція 1. Аспекти рекреаційної і туристичної діяльності, спорт для всіх.
Секція 2. Фізкультурно-оздоровча діяльність та адаптивна фізична культура. Проблеми підготовки кадрів.


Усі доповіді на пленарному та секційних засіданнях мали якісний мультимедійний] супровід. Зацікавленість результатами досліджень доповідачів дозволила практично кожному поставити запитання, отримати відповіді та виступити в обговоренні доповідей, включених до програми.

Традиційно до участі в роботі конференції запрошувалася молодь: аспіранти, магістранти, студенти, які вивчають проблеми рекреаційно-оздоровчої і туристичної діяльності. Проведена конференція не стала виключенням. Авторами та співавторами статей до збірки матеріалів конференції, а також доповідачами на її засіданнях стали 25 молодих вчених.

Під час реєстрації та у перерві між засіданнями конференції її учасники мали можливість відвідати виставку літератури з проблем фітнесу, рекреації і туризму, яку підготували співробітники університетської бібліотеки (зав. бібліотекою – канд. фіз. вих. Ірина Свістельник).

У другий день конференції відбувся виїзд учасників конференції на турбазу «Гуцулка» (м. Сколе), де було продовжено обговорення проблем активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Окрім того учасники конференції взяли участь у тренінгах з пішого у горах та водного туризму.

Підсумки роботи: Результатом роботи конференції стало видання її матеріалів обсягом 346 сторінок. Учасники конференції отримали збірки матеріалів та сертифікати учасників  до початку конференції, під час реєстрації.

По завершенні конференції було подано пропозиції щодо удосконалення її роботи в майбутньому:
1. Учасники конференції, в процесі обговорення доповідей, виступили із пропозицією надати конференції статус міжнародної та запрошувати до  участі у ній більшу кількість науковців і практиків зарубіжних країн.
2. Організаційний комітет пропонує проводити конференцію у традиційні терміни –  кожних два роки, в травні місяці.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ