Міжкафедральний семінар «Психологічний супровід фахівців екстремальних видів діяльності»

7 жовтня кафедра педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури провела міжкафедральний семінар «Психологічний супровід фахівців екстремальних видів діяльності» за участі кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Семінар відбувся в головному корпусі ЛДУФК; в роботі взяли участь 12 науково-педагогічних працівників.


На початку заходу за дорученням керівництва Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту ЛДУ БЖД учасники семінару вручили Грамоту «За наполегливу, творчу й активну наукову діяльність в галузі психології та педагогіки і вагомий внесок у розвиток освіти, фізичного виховання і спорту в Україні» та привітали кафедру педагогіки і психології ЛДУФК із 70-літтям їхнього славетного навчального закладу.


Завідувач кафедри практичної психології та педагогіки ЛДУ БЖД, д-р пед. наук, проф. А. В. Литвин виступив із доповіддю «Проблема обґрунтування педагогічних умов у наукових дослідженнях». У широкому науково-дослідницьому контексті доповідач проаналізував сучасні методологічні підходи та зміст поняття «педагогічна умова», уточнив його роль в психолого-педагогічних дослідженнях, показав можливі шляхи продуктивного вирішення науково-педагогічних завдань, а також об’єктивного оцінювання значення конкретних умов для діяльності навчальних закладів. На погляд проф. А. В. Литвина, обґрунтувати конкретні педагогічні умови, визначити та зафіксувати їх сутнісні властивості, відносини і зв’язки можна лише після ґрунтовного теоретичного дослідження освітньої системи. Для коректного виділення педагогічних умов серед безлічі чинників та обставин доцільно застосувати процедуру факторного аналізу.


В обговорені взяли участь канд. пед. наук, доц. Н. І. Степанченко, д-р. пед. наук, ст. н. сп. Л. І. Руденко, канд. психол. наук, доц. Р. І. Сірко, канд. пед. наук В. Ф. Соловйов, канд.. психол. наук, доцент О.П. Баклицька, канд. н. з фіз. вих., доцент А.М. Окопний, канд.. пед.. наук. ст. викладач Т.Ф. Матвійчук, Р. М. Криштанович та інші науковці та аспіранти кафедр.


На загальну думку учасників семінару, запропонований доповідачем підхід дозволить підвищити достовірність одержаних наукових результатів у плані віднесення їх до певних аспектів освітньої практики, допоможе дослідникам у виборі найбільш точної сукупності компонентів педагогічних умов і перетворенні їх у дієву систему для продуктивного вирішення різних науково-педагогічних завдань, а також об’єктивного оцінювання значення конкретних педагогічних умов для вдосконалення роботи навчальних закладів, підвищення якості наукових досліджень викладачів і студентів, а також магістерських робіт.


Підсумовуючи, завідувач кафедри педагогіки та психології ЛДУФК канд. пед. наук В. Ф. Соловйов подякував колективу кафедри практичної психології та педагогіки ЛДУ БЖД і підкреслив, що подальші дослідження сутності, типології та практичної реалізації педагогічних умов є об’єктивною науковою потребою. Методологічні засади наукової роботи мають розглядатися в загальній структурі науково-педагогічної діяльності відповідно до характеру та сутності проблем, на вирішення яких вони зорієнтовані в найближчій і віддаленій перспективі.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ