Представники ЛДУФК на міжнародній науково-практичній конференції

16 - 18 травня 2016 р. відбулась ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» за участю представників України, Польщі, Німеччини, Білорусії, Молдови, Канади, США, Ізраїлю. Організаторами були Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. У складі львівської делегації наш університет представляли: завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук Валерій Соловйов, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Степанченко, кандидат педагогічних наук, ст. викладач Тетяна Матвійчук.


На пленарних і секційних засіданнях конференції були представлені доповіді провідних науковців, педагогів-практиків, працівників коледжів і вищих навчальних закладів. Висвітлювалися теоретичні та прикладні аспекти впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ