„Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини”

Пропонуємо ознайомитися з монографією „Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини” кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, докторанта кафедри теорії і методики фізичного виховання нашого Університету Юлії Олександрівни ПАВЛОВОЇ.

Павлова Ю.

Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 356 с.

ISBN 978-617-7336-04-3

У монографії окреслено теоретичну модель структури якості життя, що визначає базові компоненти благополуччя людини. Для нагромадження даних розроблено комплексну моніторингову систему з окремими складовими частинами. Проведено кількісне оцінювання показників якості життя осіб різного віку.

Охарактеризовано окремі компоненти способу життя (рухова активність, наявність шкідливих звичок, харчування, освітній рівень) та встановлено їх вплив на формування якості життя осіб різного віку. Оцінено вплив комплексних оздоровчих та рекреаційних програм на компоненти якості життя різних груп населення. Описано чинники, що зумовлюють у рамках такої проектної діяльності поліпшення якості життя населення. Розроблено фундаментальні основи освітнього простору, що сприяє зростанню якості життя осіб літнього віку, їх особистісному розвитку, самостійності та високому рівню рухової активності.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів, аспірантів, студентів.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ