Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення

Пропонуємо ознайомитися зі збірником матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю нашого Університету і 20-річчю кафедри фітнесу та рекреації.

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів : ЛДУФК, 2016.– 396 с.

ISBN 978-966-2328-98-1

До збірки включено статті, які присвячені історичним, соціально-економічним аспектам рекреаційної і туристичної діяльності, проблемам розвитку рекреаційно-туристичних зон, територій, об’єктів; «Спорту для всіх» в Україні та за кордоном; змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення; проблемам адаптивної фізичної культури; питанням підготовки фахівців.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ