Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України

Пропонуємо ознайомитися з матеріалами І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України», присвяченої 70-річчю нашого Університету.

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.‑практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 122 с.

ISBN 978-617-7336-00-5

У збірнику поміщено статті, присвячені проблемам стійкого розвитку та туристичної діяльності у Західному регіоні України, туристичним ресурсам Західного регіону України, готельно-ресторанному бізнесу та основним напрямам його розвитку, геоінформаційним системам та їх застосуванні в туризмі, інноваційному туристичному продукту й інноваційним напрямам рекреаційно-туристичної діяльності, економічним проблемам розвитку туризму в регіоні.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ