«Кілька думок про ідентичність»

Вийшла друком монографія «Кілька думок про ідентичність». Автор – кандидат філософських наук, викладач кафедри олімпійської освіти нашого Університету Ростислав Миколайович Поліщук.

Поліщук Р.

Кілька думок про ідентичність : монографія / Ростислав Поліщук. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 240 с.

ISBN 978-617-7336-40-1

Здійснено спробу систематизованого підходу до дослідження ідентичності. Простежено еволюцію тлумачення поняття ідентичності у філософському, соціальному та психологічному вимірах. Проведено історико-філософський аналіз властивостей українського менталітету в контексті дослідження ідентичності. Розглянуто актуальну в сучасній філософській літературі проблему культурної ідентичності як субстанційного чинника формування світогляду українського народу. Виокремлено архетипний каркас буття українського етносу, який забезпечує структурну цілісність ідентичності людини та національної культури, постає чинником формування світогляду українського народу в умовах глобалізації.

Для філософів, культурологів та соціологів.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ