«Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля»

Вийшла друком монографія «Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля». Автор – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму нашого Університету Володимир Володимирович Худоба.

Худоба В.

Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля : монографія / Володимир Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 166 с., [22] с. іл.

ISBN 978-617-7336-27-2

У монографії обґрунтовано конструктивно-географічні засади та запропоновано практичні рекомендації щодо оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля. З’ясовано природні й історичні передумови розвитку мережі природоохоронних територій. Проаналізовано репрезентативність сучасної мережі природних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків регіону дослідження, обґрунтовано пропозиції щодо створення нових РЛП. Проведено типізацію регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля та визначено для кожного типу пріоритетність функцій. Досліджено структуру земельних угідь восьми РЛП, оцінено їхній стан та обґрунтовано систему оптимізаційних заходів.

Виявлено історико-географічні особливості формування, розміщення та функціонування регіональних ландшафтних парків України, проаналізовано міжнародний досвід функціонування природоохоронних територій аналогічних регіональним ландшафтним паркам, розглянуто основні механізми їхнього ефективного управління.

Для географів, краєзнавців, туристів, екологів, спеціалістів з охорони природи, викладачів, студентів, вчителів, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами заповідної справи.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ