«Методичні рекомендації» для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм»

Пропонуємо ознайомитися з «Методичними рекомендаціями для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання». Укладачі – викладачі нашого Університету – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму Юлія Ігорівна Чикайло, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Іван Миколайович Волошин, доктор економічних наук, доцент кафедри туризму Андрій Петрович Голод і кандидат географічних наук, доцент цієї ж кафедри Володимир Володимирович Худоба.

Методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю.І. Чикайло, І.М. Волошин, А.П. Голод, В.В. Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 38 с.

ISBN 978-617-7336-23-4

У методичних рекомендаціях наведено структуру, процедуру підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання, подано перелік рекомендованої тематики робіт.

Рекомендації будуть корисні студентам і магістрантам для написання магістерських робіт.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ