Навчально-методичний посібник «Екологія»

Пропонуємо ознайомитися з виданням другим (доповненим) навчально-методичного посібника «Екологія». Автори – викладачі нашого Університету – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму Юлія Ігорівна Чикайло та кандидат географічних наук, доцент цієї ж кафедри Володимир Володимирович Худоба.

Чикайло Ю.

Екологія : навч.-метод. посіб. для студ. напр. підгот. 014.11 «Середня осв. (фіз. культ.)» та 017 «Фіз. культ. і спорт» ден. та заочн. форм навч. / Юлія Чикайло, Володимир Худоба. – 2-ге вид., доп. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 80 с.

ISBN 978-617-7336-28-9

У навчально-методичному посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, практичну роботу та алгоритм її виконання, а також мету, зміст тем та методи контролю виконання самостійної роботи.

Для студентів напрямів підготовки 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт».

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ