Оголошення!

Відповідно до наказу ректора від 22.03.2018 року №125-р Львівський державний університет фізичної культури оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

ДЕКАНІВ  ФАКУЛЬТЕТІВ

декана факультету педагогічної освіти (канд. наук, доцент, доктор наук, професор)
декана факультету фізичної культури і спорту (канд. наук, доцент, доктор наук, професор)
декана факультету фізичної терапії та ерготерапії (канд. наук, доцент, доктор наук, професор)
декана факультету післядипломної та заочної освіти (канд. наук, доцент, доктор наук, професор)

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО  СКЛАДУ  КАФЕДР:

• кафедри теорії і методики фізичної культури:
- старшого викладача – 1,0.

• кафедри олімпійської освіти:
- зав. кафедри (кандидат наук, доцент) – 1,0;
- доцента (канд. наук, доцент) – 0,5;
- викладача (канд. наук) – 0,5;
- викладача – 1,0.

• кафедри теорії спорту та фізичної культури:
- зав. кафедри (доктор наук, професор) – 1,0;
- викладача – 1,0.

• кафедри економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу:
- старшого викладача (канд. наук) – 1,0.

• кафедри інформатики та кінезіології:
- комп’ютерні та інформаційні технології: доцента (канд. наук, доцент) – 1,0;
- інформаційна і комп’ютерна техніка: викладача – 2,0; викладача (канд. наук) – 1,0.

• кафедри фітнесу та рекреації:
- оздоровча рекреаційно-рухова активність: доцента (канд. наук, доцент) – 1,0.

• кафедри педагогіки та психології:
- професора (канд. наук, доцент, доктор наук, професор) – 1,0;
- доцента (канд. наук, доцент) – 2,0.

• кафедри української та іноземних мов:
- французька мова: старшого викладача – 1,0;
- українська мова: викладача – 1,0;
- німецька мова: викладача – 2,0.

• кафедри анатомії і фізіології:
- професора (доктор наук, професор) – 1,0;
- доцента (канд. наук, доцент) – 1,0.

• кафедри біохімії і гігієни:
- старшого викладача (канд. наук) – 0,5;
- викладача – 0,75.

• кафедри фізичної терапії та ерготерапії:
- доцента (канд. наук, доцент) – 2,0;
- доцента (канд. наук, доцент) – 0,5;
- доцента (канд. наук, доцент) – 0,5;
- старшого викладача (канд. наук) – 1,0;
- викладача – 2,0.

• кафедри здоров’я людини:
- доцента (канд. наук, доцент) – 3,0.

• кафедри гімнастики:
- коригувальна гімнастика: старшого викладача (канд. наук) – 1,0;
- оздоровчий фітнес: старшого викладача (канд. наук) – 1,0;
- ритміка і хореографія: викладача – 0,75.

• кафедри хореографії та мистецтвознавства:
- хореографія, ТіМ викладання сучасного танцю: викладача – 0,75.

• кафедри легкої атлетики:
- викладача – 2,0.

• кафедри водних та неолімпійських видів спорту:
- викладача – 1,0.

• кафедри спортивних та рекреаційних ігор:
- зав. кафедри (канд. наук, доцент) – 1,0;
- рекреаційні ігри: доцента (канд. наук, доцент) – 1,0;
- баскетбол: старшого викладача (канд. наук) – 1,0.

• кафедри футболу:
- старшого викладача (канд. наук) – 1,0;
- старшого викладача – 1,0;
- викладача – 1,0.

• кафедри атлетичних видів спорту:
- важка атлетика: доцента (канд. наук, доцент) – 1,0;

• кафедри фехтування, боксу та національних одноборств:
- фехтування: доцента (канд. наук, доцент) – 1,0;
- кйокушін карате: доцента (канд. наук, доцент) – 1,0;
- фехтування: старшого викладача - 1,0;
- карате-до: викладача – 1,0;
- бокс: викладача – 1,0.

• кафедри стрільби та технічних видів спорту:
- стрілецький спорт: викладача – 1,0.

• кафедри туризму:
- старшого викладача (канд. наук) – 1,0;
- викладача (канд. наук) – 1,0.

• кафедри спортивного туризму:
- доцента (канд. наук, доцент) – 2,0.
- викладача – 1,0.


ОСОБИ, ЯКІ  БАЖАЮТЬ  ВЗЯТИ  УЧАСТЬ  У  КОНКУРСІ,
ПОДАЮТЬ  ТАКІ  ДОКУМЕНТИ
:

- заяву на ім’я ректора університету (додаток №1);
- особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи в установленому порядку та автобіографію;
- копії документів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання (завірені в установленому порядку), для претендентів, які не працюють в університеті, пред’явити оригінали цих документів;
- копія паспорта (1,2,11 сторінки);
- список наукових праць, винаходів, публікацій, завірений в установленому порядку;


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ  ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ  ПРАЦЮЮТЬ  В  УНІВЕРСИТЕТІ, ДЛЯ  УЧАСТІ  В  КОНКУРСІ  ПОДАЮТЬ  ТАКІ  ДОКУМЕНТИ:

- заяву на ім’я ректора (додаток №1)
- звіт про навчальну, наукову, методичну, виховну роботу, яка виконувалась в період дії попереднього трудового договору та контракту
- список наукових праць, винаходів, публікацій, завірений у вченого секретаря ЛДУФК;
- програму розвитку факультету (для НПП університету, які претендують на посаду декана факультету)
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.


Термін подання заяв з дня опублікування оголошення –
по 27 квітня 2018 року включно.

Документи подавати до відділу кадрів за адресою: 79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11, відділ кадрів (каб. №109). Тел. для довідок: (032) 255-32-02.

Із загальними конкурсними вимогами щодо претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників ЛДУФК та Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського державного університету фізичної культури та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитись ТУТ

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ