Пропозиції Комісії ЛДУФК з моніторингу якості освіти

З метою поточної актуалізації та впорядкування навчально-методичної документації, уніфікації подання різних її форм до репозитарію ЛДУФК, подальшої реалізації студентоцентрового підходу в освітньому процесі та відповідно до чинних нормативних документів (Постанова Кабінет Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, Статуту ЛДУФК, Положення про організацію освітнього процесу у ЛДУФК) Комісія ЛДУФК з моніторингу якості освіти напрацювала низку пропозицій, що були схвалені Вченою радою ЛДУФК від 26.06.2018, на якій заступник голови комісії, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор Валерій Мельник доповів про результати роботи комісії, про аналіз навчально-методичного забезпечення навчального процесу та перспективи його покращення.

З пропозиціями та додатками Комісії ЛДУФК з моніторингу якості освіти, що були схвалені Вченою радою ЛДУФК від 26.06.2018, можна ознайомитися у розділі «Навчальна робота → Комісія ЛДУФК з моніторингу якості освіти».

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ