ВОВКАНИЧ Андрій Степанович

Проректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків

Посада - професор
Науковий ступінь - кандидат біологічних наук
Вчене звання - професор
Державні відзнаки і нагороди - Заслужений діяч науки і техніки України (2016).

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• «Вступ у фізичну реабілітацію».

Відмінник освіти України (1999), нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України „Петро Могила" (2006) та "За наукові досягнення" (2011).

Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка (1985р.).

Етапи роботи в Університеті:
• 1989-1993 рр. – старший лаборант кафедри анатомії і фізіології ЛДУФК;
• 1993-1997 рр. – викладач кафедри анатомії і фізіології;
• 1993-2014 рр. – вчений секретар інституту/університету;
• 1997–2014 рр. – завідувач кафедри фізичної реабілітації;
• 1989-1993 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради;
• 2014р. - проректор з наукової роботи та зовнішніх зв’язків ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень: Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації неповносправних з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату та дихальної системи;

• 1996р - захист кандидатської дисертації;
• 2000 р. – присвоєне вчене звання доцента;
• 2014 р. – присвоєне вчене звання професора.

Підготував 8 кандидатів наук: (Івасик Н.О.,2004; Руденко Р.Є.,2006; Дідух Г.В., 2007; Дикий Б.В.,2010; Рокошевська В.В.,2010; Бас О.А.,2011; Індика С.Я.,2014; Таран І.В.,2014).

Член робочої групі з розробки Державного стандарту вищої освіти за напрямом  підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», який було затверджено у 2013 році. Член робочої групи з розробки паспорту наукової спеціальності 24.00.03 «Фізична реабілітація».

Упродовж 1999 – 2006 та у 2014 році – голова журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація». З 2008 по 2013 рік – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація».

Член редколегії фахових наукових видань: журналу «Фізична активність, здоров’я і спорт», електронного видання «Спортивна наука України». Член редколегії: збірника наукових праць «Молода спортивна наука України», журналів «Medical Review» (Польща), «International Journal of Science Culture and Sport» (Туреччина). Офіційний рецензент «American Journal of  Educational Research» (США)

Був координатором від України спільних проектів «Реабілітаційна програма у Львові» (Україна – Канада, 1995 – 1998 роки) та «Рекреаційний спорт для інвалідів» (Україна – Голландія, 1998 – 2001 роки).

З 1992 року працює як волонтер з Львівським обласним відділенням українського фонду «Реабілітація інвалідів». Неодноразово брав участь як інструктор зі стрільби з лука, бочче та як член групи сервісу у проведенні таборів активної реабілітації інвалідів з пошкодженням хребта і спинного мозку. Брав участь у навчально-методичних семінарах та програмах обміну досвідом роботи з інвалідами з пошкодженням хребта і спинного мозку в Україні, Польщі, Швеції, Голландії.

З 1992 року бере участь у міжнародному русі «Foundations For Freedom». Був організатором чисельних семінарів та конференцій гуманітарної тематики під егідою цього руху.

Опубліковані підручники і посібники:
Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник) / А.С. Вовканич. – Л.: Українські технології, 2013. – 186 с. – ISBN 978-966-2328-55-4.

Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. (Рекомендовано Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту як навчальний посібник) / А.С. Вовканич. – Л.: Українські технології, 2008. – 200 с.

Вовканич А. С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку. / А. С. Вовканич. – Л.: Солар 2000, 2000. – 56 с.

Довідник для студентів першого курсу, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). / уклад. Музика Ф. В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін..] – Львів: Українські технології, 2005. – 84 с.

Довідник для студентів першого та другого курсів, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). / уклад. Музика Ф.В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін..] – Львів: Українські технології, 2006. – 160 с.

Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. / уклад. Балика Т. Є., Вовканич А. С. Голубій Є. М. [та ін..] – Львів: [б. в.], 1990. – 144 c.

 
 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ