ВОВКАНИЧ Андрій Степанович

В.о. проректора з науки та зовнішніх зв’язків, кандидат біологічних наук, професор, відмінник освіти України, нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» та «За наукові досягнення»
 
 
 
 
 
 
 
Випускник Львівського державного університету ім. Ів. Франка (1985 р.)

Працює у Львівському державному університеті фізичної культури з 1989 року

• 1989 р. розпочав роботу  у ЛДІФК на посаді старшого лаборанта кафедри анатомії і фізіології
• 1993 р. – викладач цієї ж кафедри
• 1993 р. – вчений секретар інституту
• 1997 р. – завідувач кафедри фізичної реабілітації
• 2000 р. – присвоєне вчене звання доцента
• 2009 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради
• 2014 р. – присвоєне вчене звання професора
• з 2014 року займає посаду проректора з науки та зовнішніх зв’язків університету

Викладає навчальні дисципліни:
• Вступ у фізичну реабілітацію

Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій

Упродовж 1999 – 2006 років був головою журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація». З 2008 року член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фізична реабілітація». З 2011 року – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Член редколегії фахових наукових видань: збірника наукових праць «Молода спортивна наука України», журналу «Фізична активність, здоров’я і спорт», електронного видання «Спортивна наука України». Офіційний рецензент «American Journal of  Educational Research».

Опубліковані підручники і посібники:
Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник) / А.С. Вовканич. – Л.: Українські технології, 2013. – 186 с. – ISBN 978-966-2328-55-4.
Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. (Рекомендовано Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту як навчальний посібник) / А.С. Вовканич. – Л.: Українські технології, 2008. – 200 с.
Вовканич А. С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку. / А. С. Вовканич. – Л.: Солар 2000, 2000. – 56 с.
Довідник для студентів першого курсу, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). / уклад. Музика Ф. В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін..] – Львів: Українські технології, 2005. – 84 с.
Довідник для студентів першого та другого курсів, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). / уклад. Музика Ф.В., Вацеба О. М., Вовканич А. С. [та ін..] – Львів: Українські технології, 2006. – 160 с.
Методичний посібник до лабораторних занять по фізіології. / уклад. Балика Т. Є., Вовканич А. С. Голубій Є. М. [та ін..] – Львів: [б. в.], 1990. – 144 c.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ