Кафедра біохімії та гігієни

тел. 260-32-58
e-mail: biolog@ldufk.edu.ua

У 1946–1947 навчальному році створено кафедру лікарського контролю, лікувальної фізкультури, хімії і гігієни.
Першим завідувачем кафедри був кандидат медичних наук, доцент Камалєтдінов Абдула Зайнулінович. Наукова робота кафедри була пов’язана з вивченням динаміки фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл міста Львова.
 
З 1965 по 1971 рік завідувала кафедрою доктор медичних наук, професор Третілова Тетяна Олександрівна. У цей період, окрім вищезгаданої наукової тематики, співробітники кафедри брали активну участь у роботі комплексних наукових груп з медико-біологічного забезпечення збірних команд фехтувальників, боксерів і гірськолижників.
 
У 1971 році за наказом Комітету з фізичної культури і спорту від 11.06. 1971 року кафедра була розділена на дві – кафедру «Спортивної медицини», яку продовжувала очолювати професор Т. О. Третілова і кафедру „Біохімії і гігієни”, завідувачем якої за конкурсом була обрана професор Земцова Наталія Олександрівна.
 
Наукові дослідження кафедри були спрямовані здебільшого на вивчення динаміки вмісту окремих вітамінів у спортсменів різних видів спорту в період тренувальних занять і змагань. Разом з цією темою на кафедрі проводили роботу щодо дослідження рівня катехоламінів у спортсменів в умовах змагань. Потрібні аналізи проводили разом з біохімічною лабораторією інституту матері і дитини. Викладачі та співробітники кафедри брали також участь в роботі комплексних наукових груп зі стрільби з лука, фехтування і важкої атлетики.
 
З 1979 по 1981 роки кафедру очолював Плєшньов Володимир Іванович.
 
З 1981 до 1992 року кафедрою завідував кандидат біологічних наук, доцент Пакош Михайло Павлович. На конкурсній основі був обраний на посаду доцента кафедри кандидат біологічних наук Трач Володимир Михайлович, з циклу «Гігієни» – на посаду доцента кандидат медичних наук Киселевич Анатолій Георгійович, з циклу «Спортивні споруди» – на посаду старшого викладача Сярчинський Ігор Іванович.
 
Починаючи з 1982 року напрями наукових досліджень значно розширилися. З біохімії спорту вивчали обмін вуглеводів, білків та біоенергетичні процеси в спортсменів під час тренувальних занять і спортивних змагань. Кафедра налагодила зв’язки з Інститутом біології людини при Тартуському університеті, який очолював професор А.А. Віру, кафедрою біохімії та науковою лабораторією Львівського медичного університету, інститутом біохімії ім. Палладіна Львівського відділення АН України, центром математичного моделювання Академії наук України. Застосувавши біохімічні методи контролю за спортивною діяльністю баскетболісток, під керівництвом доцента В.М. Трача М.Г. Винничук захистила кандидатську дисертацію.
 
Одержані результати подано в низці наукових публікацій, практичних рекомендацій для тренувальної роботи.
 
З 1991 по 1995 роки кафедра виконувала науково-дослідну роботу із теми «Вплив харчових факторів на підвищення спеціальної працездатності».
 
На кафедрі багато уваги приділялося роботі в комплексних наукових групах, зокрема збірній командіУкраїни зі стрільби з лука. З 1995 року доцент А.Г. Киселевич був керівником цієї групи.
 
Кафедра проводила планові наукові дослідження відповідно до теми Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2001–2005 рр. «Біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів ациклічних видів спорту», на 2006–2010 рр. «Біохімічні критерії адаптаційних можливостей систем організму спортсменів у видах спорту швидкісно-силової спрямованості». Керівник тем завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, професор В.М. Трач.
 
На кафедрі виконали і захистили під керівництвом професора В.М. Трача кандидатські дисертації такі працівники: доцент М.Г. Сибіль, доцент Г.І. Шутка доцент І.М. Чорнобай, доцент В.О. Бережанськиий, доцент О.М. Лесько, доцент Х.Є. Гурінович, доцент Д.М. Воронін, завідувач кафедри фізичного виховання Кременецького педагогічного інституту доцент О.О. Бережанський.   
 
Під керівництвом доцента М.Г. Сибіль захистили кандидатські дисертації доцент М.В. Островський, викладач Я.С. Свищ.
 
Науково-педагогічний колектив кафедри велику увагу приділяє навчально-методичній роботі зі студентами І–VІІ курсів усіх факультетів та форм навчання, аспірантами, слухачами перепідготовки.
 
Зокрема, 1985 року видано методичні вказівки для проведення лабораторних занять з біохімії. У 1992 році ці методичні вказівки доповнені і переведені з російської на українську мову. У 2007 році видано практикум для проведення лабораторних занять з гігієни, 2010 року видано посібник «Гігієна фізичного виховання та спорту», 2011 року – посібник «Спортивні споруди і обладнання», 2012 року – посібник «Гігієна спорту», 2014 року – підручник «Гігієна та гігієна споту», посібник «Практикум з біохімії», 2015 року – посібник «Клінічна біохімія».
 
Загалом викладачі кафедри написали та видали 11 навчально-методичних посібників, частина з яких має гриф Мінсім’ямолодьспорту та МОН України (посібник «Гігієна фізичного виховання і спорту»), отримали 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 
При кафедрі працює студентський науковий гурток, учасники якого виступають з доповідями на різного роду конференціях, виконують студентські наукові роботи.
 
На кафедрі понад 20 років працювали доцент Новіцький Олександр Іванович, старший викладач Сиворонова Елеонора Андріївна, понад 30 років відданої праці зі студентами провели доцент Пакош Михайло Павлович, старший викладач Дацьків Богдана Петрівна.
 
На сьогодні на кафедрі читають 19 курсів, працюють 3 професори, 3 доценти, 2 старших викладачі, 2 викладачі, 2 старші лаборанти.
 
 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ