Кафедра фітнесу та рекреації

тел. 255-32-03
e-mail: recreation@ldufk.edu.ua

Історія. Кафедру було утворено у 1996 р., в рік відзначення 50-річчя ЛДІФК (наказ №61-р від 25.05.1996 року). Її очолила і продовжує очолювати по теперішній час  кандидат педагогічних наук, професор Ольга Миколаївна Жданова.
З 1998-1999 навчального року на кафедрі, в рамках спеціальності “Фізичне виховання”, почали працювати спеціалізації “Рекреаційно-оздоровча діяльність” та “Спортивно-оздоровчий туризм”.
У 2003-2004 навчальному році  ЛДІФК розпочав підготовку кадрів для туристичної сфери. З ініціативи кафедри було розпочато підготовку кадрів для сфери туризму напрямку освіти “Туризм”. Кафедра отримала назву “Рекреації, оздоровчої фізичної культури та туризму”. Було здійснено перший набір студентів. Через рік, рішенням керівництва інституту і зусиллями викладацького складу кафедри, було утворено самостійну кафедру “Теорії та методики туризму”, а кафедра “Рекреації та оздоровчої фізичної культури” набула колишньої назви.   
У 2010 році в системі фізкультурної освіти країни розпочалася підготовка магістрів нової спеціальності – «Фітнес і рекреація». З ініціативи керівництва університету кафедра  розпочала підготовку пакету документів для отримання відповідної ліцензії.
У 2013 році кафедру було перейменовано, вона  отримала назву «Фітнесу та рекреації» (наказ № 347-р від 28.08.2013 року). Наказом МОНУ від 11.06.2014 року №2323 ЛДУФК надана ліцензія на підготовку магістрів  з фітнесу та рекреації (8.01020303) галузі знань 0102 – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.
Сьогодні на кафедрі працює 6 кандидатів наук, в їх числі 1 професор і 5 доцентів. Кафедра знаходиться у головному корпусі університету по вулиці Костюшка 11,  у приміщенні № 215.

Навчальна робота. Кафедрою на всіх факультетах університету викладаються такі навчальні дисципліни:           
 • Оздоровча фізична культура
 • Сучасні технології в оздоровчій фізичній культурі
 • Спеціалізація «Рекреаційно   оздоровча діяльність»
 • Види оздоровчо – рекреаційної рухової активності
 • Фізична рекреація
 • Організація і методика оздоровчої фізичної культури
 • Професійна риторика
 • Управління діяльністю оздоровчих установ
 • Управління сферою фізичного виховання
 • Управління сферою спорту
 • Управління діяльністю спортивних організацій

Наукова робота. Колектив кафедри постійно проводить науково-дослідну роботу за темами Зведеного плану профільного міністерства. Розроблялися теми: “Обґрунтування змісту спеціалізації “активний туризм” за освітнім напрямком “Фізичне виховання і спорт”(01102) – у 2001-2005 рр.; «Організаційно-методичні основи розвитку в Україні руху «Спорт для всіх» у 2006−2010 рр.; «Удосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу та рекреації»  з 2011 року по даний час.
Колективом кафедри за час її існування видано друком більше 400 наукових праць, у їх числі – 7 навчальних посібників із грифом профільного міністерства.
Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 24.00.02. Під керівництвом викладачів кафедри виконано та успішно захищено 12 кандидатських дисертацій. Професор Ольга Жданова була науковим керівником кандидатів наук: Ю.Філімонова, В.Франчука, О. Мокрова, Л.Чеховської, Н.Тарасюк, В.Базильчук, У. Шевців, Л. Заневської. Під керівництвом доцента Ірини Грибовської захистили дисертації  Г.Маланчук, В. Іваночко, Н.Семаль. Під керівництвом доцента  Мирослави Данилевич  – М. Ярошик. Кафедральні дисертанти успішно працюють у ЛДУФК та вищих навчальних закладах інших областей України.

Конференція. У 1998 році кафедрою започатковано проведення регіональної науково-практичної конференції “Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення”, яка відбувається кожних два роки. З 2004 року конференція проводилася як Всеукраїнська, з 2008 – Всеукраїнська з міжнародною участю. На засіданнях конференції виступають науковці та практики з різних міст України, Польщі, Молдови, Білорусі.
Запрошується до участі молодь (аспіранти, магістранти), яка вивчає проблеми рекреації, фітнесу, туризму, оздоровчого тренування. Зусиллями співробітників кафедри редагуються та видаються друком збірки матеріалів конференцій.
Чергова 9 конференція відбулася 15-16 травня 2014 року. В конференції взяли участь 145 науковців і практиків з 35 вищих навчальних закладів та установ  4-х країн (Республіка  Білорусь,  Республіка  Молдова, Республіка Польща, Україна).
У процесі проведення пленарного  та двох секційних засідань було розглянуто: історичні, соціально-економічні, організаційні аспекти рекреаційної і туристичної діяльності, розвитку зон, територій, об’єктів; актуальні проблеми фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів, студентів; аспекти розвитку «Спорту для всіх» та проблеми фізкультурно-оздоровчої діяльності дорослого населення; стан, проблеми та перспективи розвитку адаптивної фізичної культури; аспекти туристичної діяльності як складової рекреації;  актуальні проблеми підготовки кадрів для проведення рекреаційно-оздоровчої і туристичної діяльності.
Науковці і фахівці, які працюють в фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і туристичних установах, репрезентували на засіданнях конференції результати  проведених наукових досліджень та досвід практичної діяльності.

Студентська наука. На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Робота в гуртку проводиться у формі круглих столів, тематичних диспутів, підготовки до участі у наукових  конференціях студентів. Студенти беруть участь у кафедральних, загально-університетських та всеукраїнських студентських наукових конференціях та олімпіадах. Зокрема, у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фітнес і рекреація» впродовж 2012 - 2014 років студентки К.Кахикало, О.Дідушок, О. Шеремет посідали другі місця. Студентами наукового гуртка кафедри підготовлено велику кількість рефератів, стендів, наукових звітів. Видано друком понад 20 статей у наукових збірках.

Співпраця. Кафедра співпрацює з багатьма фізкультурно-спортивними і туристськими організаціями області, України, Польщі. Зокрема: Регіональним науково-аналітичним центром рекреації і туризму “Наші гори” (з 1997 р.); Управлінням молоді та спорту ЛОДА, обласними радами фізкультурно – спортивних товариств (з 1997 р.); Львівським обласним центром краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді (з 2002 р.); Львівськими обласною та міською федераціями спортивного туризму (з 2003 р.); Львівським обласним центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (з 2005 р.). Міжнародним Центром корекції постави Оксани Слінько «Академія «Грація» (з 2000 р.); інститутом туристики і рекреації факультету фізичного виховання і фізіотерапії Політехніки Опольської (Польща, з 2006р.); громадським об’єднанням «Самопоміч» (з 2012р.) та ін.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ