Кафедра туризму

Тел.: (032) 255-41-32
E-mail: turyzm@ldufk.edu.ua
 
Підготовку фахівців туристичного спрямування у Львівському державному університеті фізичної культури було започатковано у вересні 2003 р. на кафедрі рекреації, оздоровчої фізичної культури і туризму, а вже із 1 вересня 2004 року розпочала своє функціонування власне кафедра туризму. У 2009 році було отримано ліцензію на ведення освітньої діяльності за ОКР «Магістр». У 2016 році кафедра увійшла до складу новоствореного факультету туризму. Із 2014 року на базі кафедри туризму здійснюється підготовка аспірантів із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів, а у 2016 році відкрито нову спеціальність для навчання в аспірантурі – «Туризм».

Сьогодні кафедру туризму ЛДУФК очолює доктор географічних наук, професор Волошин Іван Миколайович, який є відомим фахівцем у царині екології, туризмознаства, ландшафтознавства, проводить еколого-картографічні та туристично-картографічні дослідження, є автором понад 300 наукових публікацій та членом редакційних колегій чотирьох періодичних видань.

Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 10 викладачів, серед яких два професори, доктори географічних наук, четверо кандидатів наук, серед яких один доцент, троє аспірантів. Кафедра туризму забезпечує викладання близько 30 навчальних дисциплін для студентів усіх факультетів ЛДУФК.

Наукова робота на кафедрі туризму ведеться відповідно до затверджених річних планів, а також планів за кафедральними темами науково-дослідних робіт. Упродовж 2007-2013 років четверо викладачів кафедри (Голод А.П., Омельченко О.Р., Худоба В.В., Чикайло Ю.І.) успішно захистили кандидатські дисертації. У 2013 році докторську дисертацію захистив професор кафедри туризму Штойко П.І. Доцент кафедри Голод А.П. у 2013-2016 рр. навчався в докторантурі і завершує роботу над докторською дисертацією. Викладачі кафедри керують дисертаційними роботами аспірантів та здобувачів, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Студенти, що спеціалізуються на кафедрі, беруть участь у кафедральних, загальноуніверситетських і всеукраїнських українських студентських наукових конференціях й олімпіадах, де займають призові місця. У 2016 р. кафедрою туризму було організовано І Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію "Сучасний стан та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні Україні", в якій взяли участь понад 30 студентів із різних регіонів нашої держави.

Особливістю навчальних планів підготовки фахівців спеціальності «Туризм», що ведеться кафедрою туризму є те, що окрім ряду необхідних знань з гуманітарних, соціально-економічних та природничих дисциплін, у них передбачено поглиблене вивчення іноземних мов (дві основні та одна професійного спілкування).

До навчального плану підготовки фахівців з туризму включено виробничі та переддипломні практики, під час яких студенти опановують навики організації та проведення різних видів туристичних подорожей, ознайомлюються із специфікою діяльності туристичних підприємств, здійснюють наукові туризмознавчі дослідження.

Впродовж року, поряд із виконанням навчальних вимог, студенти залучаються до одноденних та багатоденних туристичних подорожей пізнавального та спортивного характеру. Крім того, студенти, що спеціалізуються на кафедрі, мають можливість проходити закордонні стажування на провідних курортах Європи та Близького Сходу.

Перелік основних навчальних дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою туризму ЛДУФК:

 1. Туристичні ресурси України,
 2. Орієнтування і топографія
 3. Конструктивна географія
 4. Методологія і організація наукових досліджень
 5. Інноваційні технології в туризмі
 6. Програмний туроперейтинг
 7. Туроперейтинг
 8. Організація транспортних послуг
 9. Управління якістю туристичних послуг
 10. Екологія
 11. Географія туризму
 12. Лікувально-оздоровчий туризм
 13. Охорона праці в туризмі
 14. Туризмознавство
 15. Основи пізнавального туризму
 16. Організація туристичних подорожей
 17. Діловий етикет в туризмі
 18. Історія  туризму
 19. Культурний та етнічний туризм
 20. Релігійний туризм

ЗАХОДИ  ЗА  УЧАСТІ  КАФЕДРИ:

 

Кафедра туризму на XIX міжнародній виставці «LVIV TOUREXPO 2018»

ЛДУФК – на фестивалі туристичної пісні «Бабине літо-2018» (Фото)

Студенти ЛДУФК проходять практику в Польщі

Практичні заняття в національному природному парку «Синевир» (Фото)

Профорієнтаційна робота для школярів від викладачів ЛДУФК

Оглядова екскурсія сакральними місцями Львівщини (Фото)

Руминська Зоряна посіла І місце у Всеукраінському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» (Фото)

Студенти факультету туризму перевіряли свої знання та майстерність у незвіданих куточках печери «Атлантида»

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм»

У ЛДУФК відбулася конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України»

Віват ЛДУФК!

Студентка ЛДУФК посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм»

Екологічна акція "Чисті вершини Говерли та Петрос 2016"

Зоряна Руминська - призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

На факультеті туризму ЛДУФК відбулася науково-практична конференція

Студенти факультету туризму практикувалися у тернопільських печерах

Наші студенти влаштували толоку на вершинах Петросу й Говерли

Родак Анастасія – призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Навчальні дисципліни

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ