Теми наукових досліджень

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

на 2016 – 2020 рр.

I. Напрям наукових досліджень – Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту

Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Головна

організація, керівник теми

Строки

виконання

поча-ток 

закін-чення

1

2

4

5

6

1.1

Професійний спорт в освітньому та науковому просторі (№ державної реєстрації 0116U003166)

ЛДУФК, Бріскін Ю.А., д.фіз. вих., проф.

2016

2020

1.2

Виникнення та розвиток спортивних одноборств в Україні (історичні, організаційні, програмно-нормативні аспекти).

ЛДУФК,

к.п.н., доцент

Бусол В.А.

2016

2020

1.3

Удосконалення організаційних підходів управління фізичною культурою та фізичним вихованням на рівні місцевих громад України в умовах зміни механізмів управління та фінансування.

ЛДУФК,

к.е.н., доцент

Холявка В.З.

2016

2020

II. Напрям наукових досліджень – Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної підготовки спортсменів

Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Головна

організація, керівник теми

Строки

виконання

поча-ток 

закін-чення

1

2

4

5

6

2.1

Контроль фізичної підготовленості у видах спорту зі складною координаційною структурою та в хореографії.

ЛДУФК, Сосіна В.Ю., к.п.н., професор

2016

2017

2.2

Теоретико-методичні основи управління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та адаптивному спорті (№ державної реєстрації 0116U003167)

ЛДУФК, Бріскін Ю.А., д.фіз. вих., проф.

2016

2020

2.3

Теоретико-методичні засади безпечної змагальної діяльності в автомобільному спорті.

ЛДУФК,

Рибак О.Ю., д.фіз. вих., проф.

2016

2020

2.4

Застосування неінвазивних методів аналізу функціонального стану організму спортсменів

ЛДУФК,

Борецький Ю.Р.,

д.б.н., професор

2016

2020

2.5

Моделювання та контроль у технічних видах спорту.

ЛДУФК,

Виноградський Б.А..

д.фіз.вих, професор

2017

2020

2.6

Індивідуалізація підготовки спортсменів-одноборців на етапах багаторічного удосконалення.

ЛДУФК,

к.п.н., доцент

Никитенко А.О.

2016

2020

III. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного виховання та оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення

Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Головна

організація, керівник теми

Строки

виконання

поча-ток 

закін-чення

1

2

4

5

6

3.1

Технологія залучення населення до оздоровчої рухової активності

ЛДУФК, Жданова О.М., к.п.н., професор

2016

2020

3.2

Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних заколадах.

ЛДУФК, Соловйов В.Ф.,

2016

2020

3.3

Теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення.

ЛДУФК,

Боднар І.Р.,

д.фіз.вих.,

професор

2017

2020

3.4

Теоретико-методичні засади картографічного відображення геопросторового поширення туристично-рекреаційних об’єктів України.

ЛДУФК,

Волошин І.М.,

д.геогр.н.,

професор

2016

2020

IV. Напрям наукових досліджень – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації і спортивної медицини

Шифр наукової теми

Назва

наукової теми

Головна

організація, керівник теми

Строки

виконання

поча-ток 

закін-чення

1

2

4

5

6

4.1

Основи фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом(№ державної реєстрації 0115U007008)

ЛДУФК, Бріскін Ю.А., д.фіз. вих., проф.

2016

2020

4.2

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації неповносправних з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату та дихальної системи.

ЛДУФК,

Вовканич А.С., к.б.н.,

професор

2016

2020

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ