1946 рік - розпорядженням Ради Міністрів СРСР на базі технікуму фізичної культури було створено Львівський державний інститут фізичної культури.

1957 рік - сворено спортивний клуб «Скіф».
 
1958 рік - Інститутові передано консультативний пункт заочного відділу Київського інститутуту фізичної культкри.
 
1969-1970 рік - в інституті відкрився спортивний факультет.

1985 рік
- відповідно до наказу Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР у ЛДІФК відкрито аспірантуру.

1991 рік - запроваджено діловодство інституту українською мовою.
 
1993 рік - на базі інституту утворено навчально-методичний комплекс у складі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання та Львівського вищого училища фізичної культури.

1995 рік - розпочато підготовку зі спеціальності «Фізична реабілітація».

1996 рік - створено Театр спорту ЛДУФК.

1996 рік - виходить збірник наукових працьз галузі фізичного виховання і спорту «Молода спортивна наука України», ISSN 1996-1448 (Print), 1996-1456 (Online), свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15743-4215 ПР від 24.09.2009, фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010. Мови видання: українська, російська, польська, англійська. 2007 року видання зареєстроване в "Index Copernicus Journals Master List"

1998 рік - ЛДІФК став членом європейської мережі спортивної науки, освіти і зайнятості (EN SSHE).
 
2000 рік - Постановою Президії ВАК України у ЛДІФК створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

2001 рік - ЛДІФК став колективним членом міжнародної ради здоров'я, фізичного виховання, рекреації, спорту і танцю (ICHPER-SD).

2003 рік - розпочато підготовку фахівців за напрямом «Туризм».

2005 рік - засновано наукове електронне видання «Спортивна наука України», ISSN 1993-5757, фахова реєстрація у ВАК України: Постанова президії ВАК України від № 2-05/5 від 01.07.2010

2006 рік - розпорядження Кабінету Міністрів України про утворення Львівського державного університету фізичної культури.

2008 рік
- створено науково-дослідний інститут ЛДУФК.

2009 рік - відкрито спеціалізацію «Хореографія».

2009 рік
- прийнято рішення ДАК про видачу ліцензії на підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямками (наказ МОН України від. 2675-Л від 16.07.2009 р.)

2010 рік - виходить друком науковий періодичний журнал «Фізична активність, здоров'я і спорт», ISSN 2221-1217 (Print), 2221-5611 (Online), свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15693-4165 Р від 18.08.2009, фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/ від 23.02.2011. Мови видання: українська, російська, польська, англійська. 2011 року видання зареєстроване в Index Copernicus Journals Master List.

2010 рік - створено Університет третього віку.

2011 рік - рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України про відкриття у Львівському державному університеті фізичної культури докторантури за двома спеціальностями: «Олімпійський та професійний спорт» і «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

2011 рік - вчена рада  Львівського державного університету фізичної культури прийняла рішення про запровадження Почесної відзнаки ЛДУФК імені професора Івана Боберського.

2016 рік - утворено факультет туризму.
 
2016 рік - відбулася урочиста Академія з нагоди 70-річчя Львівського державного університету фізичної культури.
 
2017 рік - відбулися вибори ректора Львівського державного університету фізичної культури. Ректором переобрано професора Приступу Є.Н.
 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ