ЮРКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

2018:

1. Проценко У. Англійська мова : навч.  посіб. для спец.  «Хореографія» / У. Проценко, О. Романчук, Н. Юрко. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 60 с. – ISBN 978-617-397-192-5.

2. Литвин А. А. Лінгвальна характеристика інновацій англійської мови соціальної мережі Facebook / А. А. Литвин, Н. А. Юрко, І. М. Стифанишин // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог, 2018. – Вип. 1(69), ч. 1. – С. 258–262.

3. Styfanyshyn I. The Innovation Sport Technologies / Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of  6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 178.

4.Styfanyshyn I. Technological Innovations Improving Sports Performance / Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko, Andriana Lytvyn // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : proceedings book  6th  International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 565–569.

 

2017:

1. Юрко Н. А. Айкідо : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

2. Юрко Н. А. Бодибілдинг : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

3. Юрко Н. А. Пауерліфтинг : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

4. Yurko N. A. Doping: High performance vs poor health / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Актуальні питання сучасної науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.– Київ, 2017. – Ч. 2. – С. 59–60.

5. Yurko N. A. Female athletes: changing the prejudicial attitudes / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 125–127.

6. Yurko N. A. To swim or not to swim: the risks and benefits / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 127–129.

7. Yurko N. A. The beneficial life skills of learning a foreign language / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M. // Соціально-економічний розвиток в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – Т. 2. – С. 17–19.

8. Yurko N. A. The distinguishing features of amateur sport / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M. // Альманах науки. – 2017. – № 2. – С. 70–74.

9. Коваль О. П. Велоспорт : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Коваль О. П., Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

10. Styfanyshyn I. M. The best and worst sports-related technologies / Styfanyshyn I. M., Yurko N. A. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 120–122.

11. Study a Language Abroad without a Broad Expenditure / Anastasiya Antonova, Ostap Voznyi, Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua

12. Evolution of Sport Technologies / Nikita Berdnikov, Iryna Styfanyshyn, Nadiya Yurko // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua

 

2016:

Yurko N. A. Abbreviations in tourism industry: the main peculiarities of structural components / N. A. Yurko // Актуальні питання наукових досліджень : матеріали XLIII Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2016. –   Т. 2. – С 9–11.

The main features of English synonyms in tourism industry (based on the pre-intermediate coursebook English for International Tourism) / Anastasiya Antonova, Anna Zadorozhnya, Nadiya Yurko, Ulyana Protsenko // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студ. ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 103–104.

2015:
Юрко Н. А. Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові / Н. А. Юрко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – Вип. 56. – С. 343 – 345.

Yurko N. Luxury travel: modern views, ideas and prospects for tourists in Lviv / Nadiya Yurko, Ulyana Protsenko, Yaryna Sydor // Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 2015. – С. 34 – 37.

Гошовська Л. М. Англійська мова : навч. посіб. для спец. та маг. спеціальності «Фізична реабілітація» / Л. М. Гошовська, Н. А. Юрко. – Львів : Манускрипт, 2015. – 100 с.

Англійська мова : контрольні роботи для студ. заочної форми навчання за напрямом підготовки «Здоров’я людини» / О. Матвіяс, І. Стифанишин, Л. Гошовська, Н. Юрко / за ред. О. Романчук. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 104 с.

2014:
Yurko N. A. The Media Forecast for the Hot Spot Visitors in Ukraine / N. A. Yurko, U. M. Protsenko, I. A. Kleba // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Умань, 2014. – Ч. 1. – С. 138 – 140.

2013:

L’viv Benefits after EURO 2012 / Nadiya Anatoliyivna Yurko, Ulyana Mykolayivna Protsenko, Khrystyna Oleksandrivna Basystyuk // Таврійський економічний журнал : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегії розвитку індустрії гостинності» 27–30 березня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – №2. – С. 78 – 80.

Юрко Н. А. Бокс : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Юрко Н. А. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.

Юрко Н. А. Гандбол : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Юрко Н. А. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.

Юрко Н. А. Лижні перегони : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Юрко Н. А. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.


2012:
Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт” / У. М. Проценко, О. П. Коваль, Ю. Б. Притуляк-Казмірук, Н. А. Юрко, І. М. Стифанишин. – Л. : Норма, 2012. – 44 с.

Англійська мова : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт” / О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко, О. П. Коваль ; за ред. О. В. Романчук. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Л. : Норма, 2012. – 68 с.

Комплексні мовні одиниці у термінологічній номінації регбі / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Надія Юрко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2012. – С. 172.

Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці / Надія Юрко, Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 176 – 179.

Athlete-Generated Metaphors as Means of Emotion Assessment / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Matviyas Olga Vasylivna, Romanchuk Olga Vasylivna, Vdovina Oleksandra Valeriyivna // Соціальні інновації у сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь ; Судак, 2012. – С. 105 – 108.

Sports Value in Students’ Life / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Protsenko Ulyana Mykolayivna, Styfanyshyn Iryna Mykolayivna, Solovyova Yelyzaveta Hkmativna // Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь ; Феодосія, 2012. – С. 95 – 96.

Yurko N. The Peculiarities of English Terms Structure in Track and Field / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Protsenko Ulyana Mykolayivna, Litkevych Olga Andriyivna // Здоров’я людини у сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь ; Судак, 2012. – С. 124 – 126.


2011:
Юрко Н. Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямом підготовки „здоров’я людини” / Надія Юрко, Ірина Стифанишин, Уляна Проценко. – Л. : Норма, 2011. – 51 с. – ISBN 978-966-7775-21-6.

Англійська мова: ігрові види спорту : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямом підготовки «фізичне виховання», «спорт» / Романчук Ольга, Матвіяс Ольга, Гошовська Лариса, Проценко Уляна, Стифанишин Ірина, Юрко Надія, Коваль Оксана, Литвин Андріана. – Л. : Норма, 2011. – 101 с.

Компонентно-структурний аналіз англомовних абревіатур у спортивній лексиці / О. В. Романчук, О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко // Функциональная лингвистика. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 167 – 169.


2010:
Романчук О. Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Надія Юрко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. – Л., 2010. − № 675. – С. 175 – 177.

Романчук О. Тестування як форма контролю оволодіння англійською мовою: за і проти / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Надія Юрко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 126.

Структурні особливості термінів гандболу в англійській мові / О. В. Романчук, О. В. Матвіяс, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ Крым. респуб. ин-та последипломного пед. образования / науч. ред. А. Н. Рудякова. – Симферополь, 2010. – Т. 2. – С. 205 – 206.


2009:
Матвіяс О. Англійська мова : навч. посіб. / Ольга Матвіяс, Надія Юрко. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Л. : Норма, 2009. – 31 с. – ISBN 978-966-7775-18-6.

Романчук О. Термінологія тенісу в англійській та українській мовах / Романчук О., Матвіяс О., Юрко Н. // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5. – С. 212 – 215.

Англійська мова : контрольні роботи для студ. спец. „Фіз. виховання”, „Олімп. та проф. спорт” заоч. форми навчання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н. ; за ред. Боровської О. – Л. : Норма, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-7775-15-5.

Англійська мова : навч. посіб. для студ. третього курсу за напрямами підготовки «фіз. виховання та спорт» / О. Коваль, О. Матвіяс, У. Проценко, І. Стифанишин, Н. Юрко; за ред. О. Романчук – Л.: Норма, 2009. – 68 с.


2008:
Боровська О. English lingua franca як засіб професійно орієнтованої комунікації студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Боровська О., Матвіяс О., Юрко Н. // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / за ред. Ф. С. Бацевича. – Л., 2008. – С. 101–102.

 

2007:

Боровська О. В. Сленг у терміносистемі ігрових видів спорту (на прикладі сучасної англійської мови) / О. В. Боровська, О. В. Матвіяс, Н. А. Юрко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : V Всеукр. наук.-практ. конф. : [зб. наук. ст.]. – Л., 2007. – С. 19–21.

Англійська мова для спеціальності «фізичне виховання»: навч. посіб. для студ. І курсу ф-тів фіз. виховання та спорту / Матвіяс О., Юрко Н. – Л. : СП ДФО Марусич М.М., 2007. – 44 с.

Боровська О. Уживання запозичень у термінології гандболу / Ольга Боровська, Надія Юрко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – Л., 2007. – № 593. – С. 87–89.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ