Правила прийому

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2019

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року за №1096.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/umovi-prijomu-na-navchannya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-ukrayini-v-2019-roci

Згідно із пунктом 1 Розділу XV Умов прийому:

«Правила прийому в 2019 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти до 20 грудня 2018 року, розміщуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року».

 

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ